C++ Bc. 14 cpp

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z C plus plus Bc. 14 cpp)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
#include <iostream>
#include <matvec/matvec.h>

GNU_gama::Mat<int> filtr(const GNU_gama::Mat<int>& N, int kernel=3)
{
 const int K = kernel/2;

 GNU_gama::Mat<int> M(N.rows(), N.cols());

 for (int i=1; i<=N.rows(); i++)
  for (int j=1; j<=N.cols(); j++)
   {
    int s = 0;
    int n = 0;
    for (int a=-K; a<=K; a++)
     for (int b=-K; b<=K; b++)
      {
       int k = i+a;
       int l = j+b;
       if (k < 1 || k > N.rows()) continue;
       if (l < 1 || l > N.cols()) continue;
                   
       s += N(k,l);
       n++;
      }
    M(i,j) = s/n;
   }

 return M;
}


int main()
{
 GNU_gama::Mat<int> A(10,15);

 A =
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,
  0,0,9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,
  0,0,9,9,0,0,0,0,0,0,3,3,0,0,3,
  0,0,9,9,0,0,0,0,0,0,3,3,0,0,4,
  0,0,9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,
  0,0,9,9,9,9,9,0,0,0,0,0,0,0,6,
  0,0,9,9,9,9,9,0,0,0,0,0,0,0,7,
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,
  0,1,2,3,4,5,6,7,8,0,0,0,0,0,9;

 std::cout << A << "\n" << filtr(A,3);
}

výstup

10 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 
0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 
0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
0 0 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 6 
0 0 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 9 

10 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 3 6 6 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
0 3 6 6 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 
0 3 6 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 
0 3 6 8 7 6 4 2 0 0 0 0 0 2 3 
0 2 4 6 6 6 4 2 0 0 0 0 0 2 3 
0 1 2 4 4 4 4 3 1 0 0 0 0 2 4 
0 0 1 1 2 2 3 3 2 1 0 0 0 2 4 

[ Zpět ]