C++ Bc. 44 cpp

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Řešení

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <string>
#include <map>

struct Prospech {
 double znamky;
 int  kredity;
};

typedef std::map<std::string, Prospech> Map;

int main()
{
 Map seznam;
 std::ifstream inp("studenti.txt");

 std::string prijmeni, jmeno, predmet;
 int     kredity;
 char    znamka;
 while (inp >> prijmeni >> jmeno >> predmet >> kredity >> znamka)
  {
   jmeno = prijmeni + ' ' + jmeno;
   double z;
   switch (znamka)
	{
	case 'A': z = 1.0; break;
	case 'B': z = 1.5; break;
	case 'C': z = 2.0; break;
	case 'D': z = 2.5; break;
	case 'E': z = 3.0; break;
	default : z = 4.0;
	}

   Prospech& p = seznam[jmeno];
   p.znamky  += z*kredity;
   p.kredity += kredity;
  }

 std::cout << std::fixed << std::setprecision(2);
 for (Map::iterator i=seznam.begin(); i!=seznam.end(); ++i)
  {
   std::string student = i->first;
   const Prospech& p  = i->second;
   std::cout << p.znamky/p.kredity << " " << student << "\n";
  }
}

Vstupní data

Rambousek Pavel 153DASY 5 A
Sedláček Pavel  101KOGG 5 C
Bartošová Eva  152TEG1 6 B
Herman Jakub   152APOT 4 A
Špirk Ivo    101MA4G 5 C
Nešporová Helena 152TEG1 6 D
Ševčíková Irena 101KOGG 5 C
Bartošová Eva  152MEG 3 B
Princ Karel   101KOGG 5 C
Princ Karel   152TCV1 6 E
Herman Jakub   101MA3G 5 E
Rambousek Pavel 101MA1G 8 A
Špirk Ivo    153MAKA 5 D
Sedláček Pavel  101AZNM 2 D
Rambousek Pavel 153MAKA 5 B
Bartošová Eva  101AZNM 2 A
Herman Pavel   101MA3G 5 A
Rambousek Pavel 101MA2G 6 D
Ševčíková Irena 101AZNM 2 C
Bartošová Eva  152APOT 4 E
Herman Pavel   152TCV1 6 B
Steiner Václav  151TGE2 6 A
Bartošková Jana 152TCV2 6 D
Rambousek Pavel 101MA3G 5 E
Bartošová Eva  151TGE2 6 C
Herman Jakub   153PJIN 5 E
Bartošová Eva  152TEG2 7 A
Lánová Pavla   101MA3G 5 C
Herman Pavel   152MEG 3 A
Steiner Václav  101MA2G 6 D
Lánová Pavla   101MA4G 5 D
Bartošková Jana 101MA2G 6 A
Nešporová Helena 152TCV2 6 B
Herman Pavel   152TEG2 7 B
Bartošková Jana 101KOGG 5 A
Špirk Ivo    152TCV1 6 B
Nešporová Helena 153DASY 5 C
Bartošková Jana 101MA1G 8 A
Herman Pavel   153DASY 5 E
Bartošková Jana 152MEG 3 D
Ševčíková Irena 101MA4G 5 D
Steiner Václav  101MA1G 8 E
Bartošková Jana 152APOT 4 E
Špirk Ivo    153PJIN 5 D
Bartošková Jana 101MA4G 5 E
Princ Karel   101MA4G 5 D
Sedláček Pavel  101MA1G 8 E
Herman Pavel   101MA2G 6 B
Bartošová Eva  101MA4G 5 A
Princ Karel   153DASY 5 E
Sedláček Pavel  152TEG1 6 E
Špirk Ivo    152APOT 4 A
Nešporová Helena 101MA2G 6 C
Menšík František 101MA3G 5 A
Princ Karel   101MA3G 5 B
Lánová Pavla   151TGE1 6 D
Ševčíková Irena 152EMEG 6 C
Nešporová Helena 152TCV1 6 B
Sedláček Pavel  101MA2G 6 D
Herman Pavel   152APOT 4 E
Špirk Ivo    151TGE1 6 A
Nešporová Helena 152EMEG 6 E
Herman Jakub   152TEG1 6 A
Lánová Pavla   101KOGG 5 C
Herman Jakub   152TEG2 7 E
Bartošová Eva  153PJIN 5 A
Sedláček Pavel  153OSL 3 E
Sedláček Pavel  151TGE2 6 B
Herman Pavel   153PJIN 5 E
Špirk Ivo    153OSL 3 A
Steiner Václav  153DASY 5 A
Steiner Václav  151TGE1 6 C
Sedláček Pavel  153MAKA 5 C
Princ Karel   101AZNM 2 B
Sedláček Pavel  101MA4G 5 E
Špirk Ivo    101KOGG 5 D
Princ Karel   152TEG2 7 D
Steiner Václav  152TEG1 6 D
Ševčíková Irena 101MA2G 6 B
Princ Karel   152APOT 4 C
Ševčíková Irena 152APOT 4 D
Sedláček Pavel  152TEG2 7 D
Herman Jakub   101MA4G 5 B
Herman Jakub   153MAKA 5 A
Sedláček Pavel  152APOT 4 C
Sedláček Pavel  153PJIN 5 B
Bartošová Eva  152TCV1 6 C
Herman Jakub   151TGE1 6 A
Nešporová Helena 152APOT 4 D
Princ Karel   152MEG 3 E
Rambousek Pavel 152TEG2 7 A
Herman Jakub   101AZNM 2 A
Ševčíková Irena 153MAKA 5 C
Nešporová Helena 151TGE1 6 C
Steiner Václav  153OSL 3 D
Špirk Ivo    101MA1G 8 C
Menšík František 153OSL 3 C
Sedláček Pavel  152MEG 3 E
Ševčíková Irena 152TEG1 6 B
Princ Karel   152TCV2 6 D
Lánová Pavla   152TCV1 6 E
Princ Karel   151TGE2 6 B
Nešporová Helena 101KOGG 5 E
Rambousek Pavel 152TEG1 6 B
Herman Jakub   101MA2G 6 D
Princ Karel   152EMEG 6 A
Steiner Václav  101AZNM 2 C
Bartošová Eva  152TCV2 6 E
Herman Jakub   152EMEG 6 A
Lánová Pavla   153MAKA 5 E
Lánová Pavla   152MEG 3 E
Herman Pavel   152TEG1 6 B
Menšík František 101MA1G 8 E
Lánová Pavla   153OSL 3 A
Princ Karel   153MAKA 5 E
Ševčíková Irena 101MA1G 8 A
Herman Jakub   101MA1G 8 A
Menšík František 152TCV2 6 A
Rambousek Pavel 151TGE2 6 C
Herman Pavel   152TCV2 6 A
Špirk Ivo    152EMEG 6 B
Herman Pavel   101KOGG 5 A
Bartošová Eva  153OSL 3 A
Bartošková Jana 101AZNM 2 D
Menšík František 151TGE2 6 C
Lánová Pavla   152EMEG 6 A
Lánová Pavla   101MA2G 6 E
Rambousek Pavel 101AZNM 2 A
Bartošová Eva  101MA1G 8 B
Sedláček Pavel  152TCV2 6 D
Menšík František 153DASY 5 C
Herman Jakub   151TGE2 6 B
Rambousek Pavel 152MEG 3 C
Špirk Ivo    152MEG 3 C
Bartošková Jana 153OSL 3 E
Rambousek Pavel 151TGE1 6 C
Menšík František 152MEG 3 B
Špirk Ivo    101MA2G 6 B
Ševčíková Irena 152TEG2 7 C
Menšík František 153PJIN 5 D
Špirk Ivo    153DASY 5 B
Bartošková Jana 101MA3G 5 E
Lánová Pavla   101AZNM 2 C
Špirk Ivo    101MA3G 5 B
Bartošová Eva  151TGE1 6 D
Menšík František 101KOGG 5 A
Nešporová Helena 153MAKA 5 C
Nešporová Helena 152MEG 3 D
Ševčíková Irena 153PJIN 5 B
Nešporová Helena 101AZNM 2 A
Steiner Václav  101MA4G 5 D
Nešporová Helena 101MA3G 5 B
Steiner Václav  152TEG2 7 E
Rambousek Pavel 101MA4G 5 D
Nešporová Helena 151TGE2 6 D
Herman Pavel   153MAKA 5 D
Steiner Václav  152EMEG 6 E
Sedláček Pavel  101MA3G 5 A
Herman Jakub   153DASY 5 E
Bartošová Eva  101KOGG 5 C
Menšík František 152TEG1 6 A
Rambousek Pavel 152TCV2 6 B
Sedláček Pavel  151TGE1 6 A
Menšík František 101AZNM 2 A
Lánová Pavla   153PJIN 5 D
Bartošová Eva  153DASY 5 C
Rambousek Pavel 152APOT 4 A
Nešporová Helena 101MA4G 5 B
Menšík František 101MA2G 6 D
Lánová Pavla   152TEG2 7 C
Steiner Václav  152MEG 3 B
Špirk Ivo    151TGE2 6 D
Princ Karel   101MA1G 8 E
Nešporová Helena 153PJIN 5 C
Bartošková Jana 152TCV1 6 A
Lánová Pavla   153DASY 5 A
Steiner Václav  152TCV1 6 C
Špirk Ivo    152TEG1 6 C
Menšík František 152TEG2 7 A
Rambousek Pavel 152TCV1 6 A
Nešporová Helena 101MA1G 8 E
Lánová Pavla   152TEG1 6 B
Špirk Ivo    152TEG2 7 D
Ševčíková Irena 152MEG 3 D
Menšík František 153MAKA 5 B
Herman Pavel   101MA4G 5 E
Princ Karel   151TGE1 6 D
Herman Pavel   151TGE1 6 A
Herman Pavel   152EMEG 6 C
Princ Karel   101MA2G 6 B
Lánová Pavla   152APOT 4 E
Špirk Ivo    152TCV2 6 C
Steiner Václav  153PJIN 5 D
Ševčíková Irena 153OSL 3 E
Sedláček Pavel  152EMEG 6 E
Bartošková Jana 152EMEG 6 B
Herman Jakub   153OSL 3 A
Bartošová Eva  153MAKA 5 C
Lánová Pavla   151TGE2 6 C
Herman Jakub   152MEG 3 A
Nešporová Helena 152TEG2 7 C
Herman Pavel   151TGE2 6 B
Sedláček Pavel  153DASY 5 D
Bartošová Eva  101MA3G 5 C
Herman Pavel   101AZNM 2 D
Lánová Pavla   101MA1G 8 A
Lánová Pavla   152TCV2 6 A
Menšík František 101MA4G 5 C
Steiner Václav  101KOGG 5 C
Herman Jakub   152TCV2 6 B
Herman Jakub   101KOGG 5 D
Rambousek Pavel 152EMEG 6 A
Bartošková Jana 153MAKA 5 D
Ševčíková Irena 151TGE1 6 D
Herman Jakub   152TCV1 6 C
Bartošová Eva  101MA2G 6 E
Bartošková Jana 153DASY 5 C
Rambousek Pavel 153OSL 3 B
Špirk Ivo    101AZNM 2 D
Princ Karel   153OSL 3 C
Princ Karel   153PJIN 5 D
Herman Pavel   101MA1G 8 A
Ševčíková Irena 151TGE2 6 C
Menšík František 152EMEG 6 A
Menšík František 152APOT 4 D
Bartošová Eva  152EMEG 6 A
Menšík František 151TGE1 6 A
Bartošková Jana 152TEG2 7 E
Princ Karel   152TEG1 6 A
Nešporová Helena 153OSL 3 D
Herman Pavel   153OSL 3 D
Rambousek Pavel 101KOGG 5 D
Sedláček Pavel  152TCV1 6 D
Rambousek Pavel 153PJIN 5 D
Ševčíková Irena 152TCV2 6 B

Program pro vygenerování vstupních dat

#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <vector>

using std::cout;
using std::string;
using std::random_shuffle;
using std::vector;

const char* studenti[] = {
 "Nešporová Helena",
 "Princ Karel   ",
 "Rambousek Pavel ",
 "Herman Jakub  ",
 "Herman Pavel  ",
 "Sedláček Pavel ",
 "Bartošová Eva  ",
 "Špirk Ivo    ",
 "Menšík František",
 "Ševčíková Irena ",
 "Bartošková Jana ",
 "Lánová Pavla  ",
 "Steiner Václav " };

const char* predmety[] = {
 "101MA1G 8",
 "101AZNM 2",
 "151TGE1 6",
 "152APOT 4",
 "152MEG 3",
 "153OSL 3",
 "101MA2G 6",
 "101KOGG 5",
 "151TGE2 6",
 "153DASY 5",
 "101MA3G 5",
 "152EMEG 6",
 "152TEG1 6",
 "152TCV1 6",
 "101MA4G 5",
 "152TEG2 7",
 "152TCV2 6",
 "153PJIN 5",
 "153MAKA 5"
};

int main()
{
 vector<string> data;

 std::srand(1234567890);

 const int S = sizeof studenti/sizeof (const char*);
 const int P = sizeof predmety/sizeof (const char*);
   
 for (int i=0; i<S; i++)
  {
   int n = 0;
   if (i>S/2) n = rand() % 5; // polovina studentu ma vsechny zkousky

   random_shuffle(predmety, predmety+P);
   for (int j=0; j<P-n; j++)
	{
	 char znamka[] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E'};
	 int k = rand() % 5; 

	 string s = string(studenti[i]) + " " + predmety[j] + " " + znamka[k];

	 data.push_back(s);
	}
  }

 random_shuffle(data.begin(), data.end());

 for (int i=0; i<data.size(); i++)
  {
   cout << data[i] << "\n";
  }
}

[ Zpět ]