C++ Bc. 42 cpp

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předpokládáme, že funkce rozklad() má být volána opakovaně a aktualizuje si proto pracovní seznam prvočísel (pro N řekněme do řádu desítek milionů to není technický problém). Pro vytvoření statického seznamu prvočísel bychom mohli použít algoritmus známý jako Eratosthenovo síto.

#include <iostream>
#include <vector>

void rozklad(int N, std::vector<int>& prvocisla,
	   std::vector<int>& zaklad, std::vector<int>& mocnina)
{
 zaklad.clear();       // vyprazdnime vystupni parametry
 mocnina.clear();

 int max = prvocisla.back();
 while (max < N)       // podle potreby rozsirime seznam prvocisel
  {
   bool hledej;
   do
	{
	 hledej = false;
	 max += 2;      // kandidat na dalsi prvocislo
	 for (int k=0; k<prvocisla.size(); k++)
	  {
	   int p = prvocisla[k];
	   if (max % p == 0)
		{
		 hledej = true;
		 break;
		}
	   if (p*p > max) break;
	  }
	 if (!hledej)
	  {
	   prvocisla.push_back(max);
	  }
	}
   while (hledej);
  }


 for (int k=0; k<prvocisla.size() && N > 1; k++)
  {
   int exp = 0;
   int p = prvocisla[k];
   while (N%p == 0)
	{
	 N /= p;
	 exp++;
	}

   if (exp > 0)
	{
	 zaklad.push_back(p);
	 mocnina.push_back(exp);
	}
  }
}


int main()
{
 std::vector<int> prvocisla;
 prvocisla.push_back(2);   // vlozime do seznamu prvni dve prvocisla
 prvocisla.push_back(3);

 std::vector<int> p;     // prvocisla rozkladu
 std::vector<int> m;     // mocniny

 for (int n=2; n<=33; n++)
  {
   rozklad(n, prvocisla, p, m);
   std::cout << n << " = ";
   for (int i=0; i<p.size(); i++)
	{
	 if (i != 0) std::cout << " * "; // symbol nasobeni pro 2. a dalsi cleny
	 std::cout << p[i];
	 if (m[i] > 1) std::cout << "^" << m[i]; // mocniny 1 netiskneme
	}
   std::cout << "\n";
  }
}


Verze idioten sicher und bomben fest (například pro testováni a pod.)

#include <iostream>
#include <vector>

void rozklad(int N, std::vector<int>& zaklad, std::vector<int>& mocnina)
{
 zaklad.clear(); // vyprazdnim vystupni parametry
 mocnina.clear();

 for (int i=2; i<=N; i++) 
  {
   int exp = 0;
   while (N%i == 0) // cislo N je delitelne i 
	{
	 N /= i; 
	 exp++;
	}
   if (exp != 0)
	{
	 zaklad.push_back(i);
	 mocnina.push_back(exp);
	}
  }
 
 if (zaklad.size() == 0) // N je prvocislo
  {
   zaklad.push_back(N);
   mocnina.push_back(1);
  }
}


int main()
{
 std::vector<int> p; // prvocisla rozkladu
 std::vector<int> m; // mocniny

 for (int n=2; n<=33; n++)
  {
   rozklad(n, p, m);
   std::cout << n << " = ";
   for (int i=0; i<p.size(); i++)
	{
	 if (i != 0) std::cout << " * "; // symbol nasobeni pro 2. a dalci cleny
	 std::cout << p[i] << "^" << m[i];
	}
   std::cout << "\n";
  }
}

[ Zpět ]