C++ Bc. 40 cpp

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <ctime>

double r() { return rand()/(RAND_MAX + 1.0); }

bool nahodne_postaveni(int bile, int cerne)
{
 enum {bila=1, cerna=2};
 int sachovnice[8][8] = {{0}};
 
 for (int b=1; b<=bile; b++)
  {
   int i;
   int j;
   do
    {
     i = int( 8*r() );
     j = int( 8*r() );
    }
   while (sachovnice[i][j] != 0);

   sachovnice[i][j] = bila;
  }

 for (int c=1; c<=cerne; c++)
  {
   int i;
   int j;
   do
    {
     i = int( 8*r() );
     j = int( 8*r() );
    }
   while (sachovnice[i][j] != 0);

   sachovnice[i][j] = cerna;
  }

 for (int radek=0; radek<8; radek++)
  for (int sloupec=0; sloupec<8; sloupec++)
   if (const int barva = sachovnice[radek][sloupec])
    {
     for (int s=sloupec+1; s<8; s++)  // postaveni vpravo
      if (const int sousedni = sachovnice[radek][s])
       if (barva != sousedni) 
        return false;
       else 
        break;

     for (int s=sloupec-1; s>=0; s--)  // postaveni vlevo
      if (const int sousedni = sachovnice[radek][s])
       if (barva != sousedni) 
        return false;
       else 
        break;

     for (int r=radek+1; r<8; r++)   // postaveni nad
      if (const int sousedni = sachovnice[r][sloupec])
       if (barva != sousedni) 
        return false;
       else 
        break;

     for (int r=radek-1; r>=0; r--)  // postaveni pod
      if (const int sousedni = sachovnice[r][sloupec])
       if (barva != sousedni) 
        return false;
       else 
        break;

     // diagonala vlevo nahoru
     for (int r=radek-1, s=sloupec-1; r>=0 && s>=0; r--, s--)
      if (const int sousedni = sachovnice[r][s])
       if (barva != sousedni) 
        return false;
       else 
        break;
 
     // diagonala vpravo nahoru
     for (int r=radek-1, s=sloupec+1; r>=0 && s<8; r--, s++)
      if (const int sousedni = sachovnice[r][s])
       if (barva != sousedni) 
        return false;
       else 
        break;

     // diagonala vlevo dolu
     for (int r=radek+1, s=sloupec-1; r<8 && s>=0; r++, s--)
      if (const int sousedni = sachovnice[r][s])
       if (barva != sousedni) 
        return false;
       else 
        break;
 
     // diagonala vpravo dolu
     for (int r=radek+1, s=sloupec+1; r<8 && s<8; r++, s++)
      if (const int sousedni = sachovnice[r][s])
       if (barva != sousedni) 
        return false;
       else 
        break;
    }

 return true;
}


double simulace(int pokusy, int bile, int cerne)
{
 int priznive_jevy = 0;
 for (int i=0; i<pokusy; i++)
  if (nahodne_postaveni(bile, cerne))
   priznive_jevy++;

 return double(priznive_jevy)/pokusy;
}


int main()
{
 std::cout.precision(2);
 std::cout.setf(std::ios_base::scientific, std::ios_base::floatfield);

 const int nexp = 1000000;
 std::srand(std::time(0));

 for (int b=1; b<=4; b++)
  {
   for (int c=1; c<=b; c++)
    {
     std::cout << b << "/" << c << ": "
        << simulace(nexp, b, c) << "  ";
    }
   std::cout << "\n";
  }
}


Varianta s testem vzájemně se ohrožujících dam podle Jiřího Bartoše.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <ctime>

double r() { return rand()/(RAND_MAX + 1.0); }

bool nahodne_postaveni(int bile, int cerne)
{
 enum {bila=1, cerna=2};

 int sachovnice[8][8] = {{0}};

 int pocet = 0;        // pocet figur na sachovnici
 int radek [64];       // indexy radku/sloupcu figur na sachovnici
 int sloupec[64];

 int pocet_barev[3];     // dve barvy indexovane od 1
 pocet_barev[bila ] = bile;
 pocet_barev[cerna] = cerne;

 for (int barva=bila; barva<=cerna; barva++)
  for (int b=1; b<=pocet_barev[barva]; b++)
   {
    int i;
    int j;
    do
     {
      i = int( 8*r() );
      j = int( 8*r() );
     }
    while (sachovnice[i][j] != 0);
    
    sachovnice[i][j] = barva;
    radek[pocet]   = i;
    sloupec[pocet]  = j;
    pocet++;
   }

 for (int i=0; i<pocet; i++)
  {
   const int ri = radek[i];       // index radku prvni damy
   const int si = sloupec[i];      // index sloupce
   const int bi = sachovnice[ri][si];  // barva prvni damy   
   for (int j=i+1; j<pocet; j++)
    {
     const int rj = radek[j];     // index radku druhe damy
     const int sj = sloupec[j];    // index sloupce
     if (bi != sachovnice[rj][sj])  // damy ruznych barev
      {
       // stejne radky nebo sloupce ==> damy se vzajemne ohrozuji
       if (ri == rj || si == sj) return false;

       // damy na stejne hlavni, resp. vedlejsi, diagonale se ohrozuji
       if (std::abs(ri - rj) == std::abs(si - sj)) return false;
      }
    }
  }

 return true;
}


double simulace(int pokusy, int bile, int cerne)
{
 int priznive_jevy = 0;
 for (int i=0; i<pokusy; i++)
  if (nahodne_postaveni(bile, cerne))
   priznive_jevy++;

 return double(priznive_jevy)/pokusy;
}


int main()
{
 std::cout.precision(2);
 std::cout.setf(std::ios_base::scientific, std::ios_base::floatfield);

 const int nexp = 1000000;
 std::srand(std::time(0));

 for (int b=1; b<=4; b++)
  {
   for (int c=1; c<=b; c++)
    {
     std::cout << b << "/" << c << ": "
          << simulace(nexp, b, c) << "  ";
    }
   std::cout << "\n";
  }
}

[ Zpět ]