C++ Bc. 33 cpp

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
#include <iostream>
#include <matvec/symmat.h>

void cholesky(GNU_gama::Mat<>& A);
void cholesky(GNU_gama::SymMat<>& A);

int main()
{
 { /* reseni s plnou matici */
  GNU_gama::Mat<> A(5,5);
  
  A =
   225, 210, 180, 135, 75, 
   210, 365, 311, 230, 122, 
   180, 311, 365, 266, 134, 
   135, 230, 266, 230, 110, 
    75, 122, 134, 110, 55; 

  std::cout.width(3);
  std::cout << A;
  cholesky(A);
  std::cout.width(3);
  std::cout << A;
 }

 { /* reseni se symetrickou matici */
  GNU_gama::SymMat<> A(5);
  
  A = 
   225,
   210, 365,
   180, 311, 365,
   135, 230, 266, 230,
    75, 122, 134, 110, 55; 
  
  std::cout.width(3);
  std::cout << A;
  cholesky(A);
  std::cout.width(3);
  std::cout << A;
 }
}


/* reseni s plnou matici */
void cholesky(GNU_gama::Mat<>& A)
{
 const int N = A.rows();

 for (int i=1; i<=N; i++)
  {
   // odmocnina z diagonalniho prvku
   const double d = std::sqrt(A(i,i));
   A(i,i) = d;

   // vynulovani diagonalniho radku
   for (int j=i+1; j<=N; j++) A(i,j) = 0; 

   // vypocet diagonalniho sloupce 
   for (int j=i+1; j<=N; j++) A(j,i) /= d;

   // vypocet submatice B
   for (int r=i+1; r<=N; r++)
    for (int s=i+1; s<=N; s++)
     A(r,s) -= A(r,i)*A(s,i);
  }
}


/* reseni se symetrickou matici */
void cholesky(GNU_gama::SymMat<>& A)
{
 const int N = A.rows();

 for (int i=1; i<=N; i++)
  {
   // odmocnina z diagonalniho prvku
   const double d = std::sqrt(A(i,i));
   A(i,i) = d;

   // vypocet diagonalniho sloupce 
   for (int j=i+1; j<=N; j++) A(j,i) /= d;

   // vypocet submatice B
   for (int r=i+1; r<=N; r++)
    for (int s=i+1; s<=r; s++)
     A(r,s) -= A(r,i)*A(s,i);
  }
}
 5  5

225 210 180 135 75 
210 365 311 230 122 
180 311 365 266 134 
135 230 266 230 110 
 75 122 134 110 55 
 5  5

 15  0  0  0  0 
 14 13  0  0  0 
 12 11 10  0  0 
 9  8  7  6  0 
 5  4  3  2  1 
 5

225 
210 365 
180 311 365 
135 230 266 230 
 75 122 134 110 55 
 5

 15 
 14 13 
 12 11 10 
 9  8  7  6 
 5  4  3  2  1 

[ Zpět ]