C++ Bc. 33

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Choleskyho rozklad

Napište funkci, která počítá Choleskyho rozklad pozitivně semidefinitní matice.

Matice \mathbf A je pozitivně definitní, pokud pro každý nenulový vektor \mathbf x platí \mathbf x^t \mathbf A \mathbf x > 0. Pro každou pozitivně definitní matici existuje jednoznačný symetrický rozklad (Choleskyho rozklad) \mathbf A = \mathbf L \mathbf L^t, kde \mathbf L je dolní trojúhelníková matice. Například

\begin{pmatrix}
 225 & 210 & 180 & 135 & 75 \\
 210 & 365 & 311 & 230 & 122 \\
 180 & 311 & 365 & 266 & 134 \\
 135 & 230 & 266 & 230 & 110 \\
  75 & 122 & 134 & 110 & 55 \\
\end{pmatrix} = 
\begin{pmatrix}
 15 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 14 & 13 & 0 & 0 & 0 \\
 12 & 11 & 10 & 0 & 0 \\
  9 & 8 & 7 & 6 & 0 \\
  5 & 4 & 3 & 2 & 1
\end{pmatrix} 
\begin{pmatrix}
 15 & 14 & 12 & 9 & 5 \\
  0 & 13 & 11 & 8 & 4 \\
  0 & 0 & 10 & 7 & 3 \\
  0 & 0 & 0 & 6 & 2 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}

První sloupec Choleskyho rozkladu můžeme vypočítat jako


\mathbf A = \mathbf A^{(1)} = \begin{pmatrix}
a_{11} & \mathbf a_{*1}^t \\
\mathbf a_{*1} & \mathbf A^{(2)}
\end{pmatrix}
\longrightarrow
\begin{pmatrix}
\sqrt{a_{11}} & \mathbf 0 \\
\mathbf b_{*1} & \mathbf B^{(2)}
\end{pmatrix},

kde \mathbf b_{*1} = {1\over \sqrt{a_{11}}} \mathbf a_{*1} (tj. prvky pod diagonálou vydělíme odmocninou z diagonálního prvku) a \mathbf B^{(2)} = \mathbf A^{(2)} - \mathbf b_{*1} \mathbf b_{*1}^t. V našem příkladu tedy

\mathbf B^{(2)} =
\begin{pmatrix}
 169 & 143 & 104 & 52 \\
 143 & 221 & 158 & 74 \\
 104 & 158 & 149 & 65 \\
  52 & 74 & 65 & 30 
\end{pmatrix} = 
\begin{pmatrix}
 365 & 311 & 230 & 122 \\
 311 & 365 & 266 & 134 \\
 230 & 266 & 230 & 110 \\
 122 & 134 & 110 & 55 
\end{pmatrix} -
\begin{pmatrix}
 14\times14 & 14\times12 & 14\times9 & 14\times5 \\
 12\times14 & 12\times12 & 12\times9 & 12\times5 \\
  9\times14 & 9\times12 & 9\times9 &  9\times5 \\
  5\times14 & 5\times12 & 5\times9 &  5\times5 
\end{pmatrix}.

Submatice \mathbf B^{(2)} je také pozitivně definitní a stejným způsobem můžeme vypočítat druhý sloupec Choleskyho rozkladu a obdobně i zbývající sloupce.

Explicitní vzorce pro výpočet koeficentů matice \mathbf L Choleskyho rozkladu jsou

 l_{i,j} = \frac{1}{l_{j,j}} \left( a_{i,j} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{i,k} l_{j,k} \right), \qquad\mbox{pro } i>j.

 l_{i,i} = \sqrt{ a_{i,i} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{i,k}^2 }.


[ Zpět | C++ | Další ]