C++ Bc. 1

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Součin matic

Napište dvě funkce, které počítají součin dvou matic. První funkce vrací výsledný maticový součin hodnotou, druhá referencí.

GNU_gama::Mat<> soucin(const GNU_gama::Mat<>&, const GNU_gama::Mat<>&);
 
void soucin(const GNU_gama::Mat<>&, const GNU_gama::Mat<>&, GNU_gama::Mat<>&);

Pokud požadovaný součin neexistuje, vyvolají funkce výjimku Chyba.

[ Zpět | C++ | Další ]