Bakaláři 2008

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vaše Magnificence, Spektabilis, Honorabiles, spolužáci, rodičové, příbuzní, přátelé,

je mi velkou ctí poděkovat jménem všech mých spolužáků, bakalářů roku 2008 z oboru geodézie a kartografie. Rád bych se malinko ohlédl za uplynulými čtyřmi roky našeho studia i života. Vzpomeňme si, proč jsme začali studovat náš obor, někteří nevěděli, co to vlastně ta geodézie je, někteří, především ti z průmyslových škol, věděli více. Z představy každého z nás se vyklubalo v prvních ročnících určitě mnoho matematiky a fyziky, tím děkuji učitelům těchto oborů za pochopení a porozumění a soustavné doplňování našich nemalých mezer.

Spektrum zajímavých pro někoho možná okrajových předmětů, jako např. geologie, filosofie, ekonomika a další, nás naučily více vnímat své okolí, komunikovat a chápat nejenom základní vztahy přírody a společnosti. Na těchto kamenech, ještě i nestabilních, jsme stavěli dál, a abychom je, jak se říká v zeměměřičské hantýrce, zastabilizovali, vyjeli jsme do terénu na praxi. Utužování kamenů probíhalo opravdu ve dne i v noci, zde patří dík celé katedře Geodézie a pozemkových úprav a Starému městu pod Sněžníkem.

Teorie chyb a vyrovnávací počet, programovací jazyk C++ nebyly již kameny, ale zdmi, které otevřely dveře do světa matic a statistik, propojily mnohé metody v geodézii a stavitelství. Zde bych rád poděkoval katedře Vyšší geodézie za trpělivost a snahu a použil známá slova mých předchůdců - byl to boj, ale bez boje není vítězství, protože mnozí z nás tyto zdi nepostavili.

Do tajů a krás starých, topografických a katastrálních map, tvorby geometrických plánů a tvorby modelů pomocí metod v pokrokových geografických informačních systémech, které v současnosti hýbou světem, nás ponořila katedra Mapování a kartografie, které samozřejmě také patří záslužný dík.

Abychom se nemuseli hádat se sousedy, a mohli dobře rozhodovat, kde přesně jaký bod, roh, hrana či pilíř vlastně ve skutečnosti leží a jasně a jednoznačně ho definovali, poděkujme nejen normám, směrodatným odchylkám a znovu vyrovnání, ale samozřejmě poděkujmě katedře Speciální geodézie za pečlivost a důslednost, bez které se v životě a v dalším studiu jako geodeti neobejdeme.

V neposlední řadě patří určitě ten největší dík rodině. Za jejich podporu, důvěru a lásku, za cenné rady do života, tak jak je nám rozdávali a i nadále rozdávat budou.

Bakaláři 2008 děkují

Rudolf Klímek, promoce bakalářů studijního programu Geodézie a kartografie se v Betlémské kapli v pátek 7. listopadu 2008