152GEA Geodetická astronomie - Aplikace keplerovského pohybu

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z Aplikace keplerovského pohybu)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zadání úlohy

Jsou dány dráhové elementy komety v heliocentrickém ekliptikálním systému souřadnic k epoše 1997,III 13.0. Pro zadané datum a stanovisko vypočtěte její geocentrické rovníkové souřadnice , vzdálenost od Země i od Slunce a velikost elongace. Výpočtem získané obzorníkové souřadnice budou podkladem pro grafické znázornění její dráhy v daném dnu a vymezení intervalu její ev. pozorovatelnosti. Uveďte obecný postup řešení úlohy a výsledky uspořádejte do přehledné tabulky.


Číselné zadání