Anotace diplomových prací - zimní semestr 1997

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Markéta Kvitová: Porovnání hodnot přesnosti univerzálních stanic TC 1700 a TC 1800

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 1998-01-24

Popis přístrojů, které se používají pro práce v inženýrských pracích, přesném mapování a vytyčování. Jsou popsány jejich základní funkce, určování přesnosti a podmínky měření. Určování součtové konstaty dálkoměru. Jsou porovnávány směrodatné odchylky měřených veličin: vodorovných směrů, zenitových úhlů a délek. Kalibrace přístrojů podle ČSN - ISO 8332.

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Katedra speciální geodézie