Anotace diplomových prací - zimní semestr 1996

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Michal Pavlík: Vstup dat pro účely PBPP z univerzální stanice TC 1700

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 1997-01-24

Popis univerzálního elektronického teodolitu TC 1700 a jeho základních funkcí. Hardverové a softwarové vybavení a doplňky pro registraci. Popis formátu dat GSI. Nastin koncepce a popis programu pro konverzi naměřených dat. Ukázka praktického zpracování naměřených dat.


Jiří Jasanský: Sběr dat a jejich aplikace při měření v PBPP univerzální stanicí TC 1700

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 1997-01-24

Popis univerzálního elektronického teodolitu TC 1700 a jeho základních funkcí, hardwerového a softwerového vybavení včetně doplňků. Koncepce registrace vstupních dat a jejich konverze a jeho aplikace při zaměření polygonového pořadu. Sestavení programu pro výpočet polygonového pořadu oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného na libovolný počet bodů. Algoritmus výpočtu byl sestaven tak, aby obsahoval načtení naměřených hodnot z paměťového média nebo ze souboru předem uložaného v počítači. Zaměření polygonového pořadu a dané lokalitě a porovnání s výsledky měření GPS.

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Katedra speciální geodézie