155TG4 Teoretická geodézie 4 / úloha 2

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Název úlohy

Denní pohyb kosmických těles

Zadání úlohy

Jsou známy rovníkové souřadnice \alpha,\delta dvou různých kosmických těles.

Pro pozorovatele na stanovisku daném zeměpisnými souřadnicemi \phi,\lambda zjistěte, v kolik hodin SEČ zadaného dne bude každé z těles procházet

a) obzorníkem,

b) místním poledníkem,

c) prvním vertikálem, resp. elongací

a jakou velikost budou mít v těchto okamžicích jeho obzorníkové souřadnice.

Na základě vypočtených časů průchodů kosmického tělesa zadanými rovinami rozhodněte, zda budou tyto průchody pozorovatelné vzhledem k aktuálnímu osvětlení oblohy (časy SEČ východu a západu Slunce jsou k dispozici).

Počítejte s přesností na 0,1", resp. 0,01 s.

Numerické zadání

Numerické zadání naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/denpohyb/zadani v souboru tg4_2019_u2_xx.m, kde xx je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na hlavní stránce cvičení TG4.

Parametr 1 + \mu pro převod časového intervalu mezi hvězdnou a sluneční časovou škálou má hodnotu 1 + \mu = 1.00273790935.

Hodnoty světového hvězdného času S_0 pro zadaný den výpočtu můžete převzít z hvězdářské ročenky nebo ze souboru Dmjsvyp1_2019.lst.


Pozn.: Zadané rovníkové souřadnice jsou střední souřadnice vybrané hvězdy ze seznamu hvězd uvedených v 1.úloze pro epochu J2019.2. Tyto souřadnice považujte za střední souřadnice hvězdy v den výpočtu. Převod mezi středními souřadnicemi a pravými zdánlivými souřadnicemi hvězd pro účely této úlohy zanedbejte.

Pro kvantitativní odhad změn souřadnic hvězd si zde můžete stáhnout střední souřadnice všech hvězd ze seznamu hvězd uvedených v 1.úloze pro epochu J2019.2 (což odpovídá polovině března) a porovnat je se středními souřadnicemi v epoše J2019.0.

Geocentrické souřadnice Slunce v den výpočtu (pro světovou půlnoc) uvedené v numerickém zadání slouží k dobrovolnému (kontrolnímu) výpočtu časů východu a západu Slunce v den výpočtu (se zanedbáním různých vlivů, např. paralaxy, refrakce či skutečnosti, že se souřadnice Slunce během dne již výrazněji mění ap.). Skutečné časy východu a západu Slunce jsou na základě údajů v astronomické ročence (a po přepočtení na zadanou polohu stanoviska) v numerickém zadání již uvedeny.