155TG4 Teoretická geodézie 4

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155TG4)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Astronomické souřadnicové soustavy. Keplerovský a rušený pohyb družic. Nauka o čase. Precese a nutace. Jevy aberačního typu. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Prostorové souřadnicové soustavy. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE).

Doporučená literatura
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2007.
Kabeláč J., Kostelecký J.: Geodetická astronomie 10. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2001.
Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2008. (v elektronické podobě zde)

Přednášky

Přednášky probíhají v úterý v místnosti A228 od 12:00 do 13:40.

Přednášející:

Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

Přehled probíraných témat:

 • Souřadnicové soustavy
Pravoúhlé a sférické souřadnicové soustavy (soustava obzorníková, rovníková a ekliptikální)
Transformace mezi souřadnicovými soustavami
 • Rotace Země
Eulerovy dynamické rovnice
Volný pohyb pólu
Liouvillova rovnice
Precese a nutace
Eulerovy kinematické rovnice
 • Souřadnicový systém IERS
Terestrický a hvězdný referenční rámec (ITRF, ICRF)
 • Rušený pohyb družic
Variační rovnice družicové geodézie
Určování drah družic metodou nejmenších čtverců
 • Techniky kosmické geodézie
Globální navigační systémy (GNSS)
Laserová lokace družic a Měsíce (SLR, LLR)
Interferometrie s velmi dlouhými základnami (VLBI)
 • Obrácená úloha družicové geodézie
(určení parametrů gravitačního pole na základě sledování pohybu družic)
 • Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE, GRAIL)

Cvičení

Termíny cvičení

 • úterý 8:00 - 9:40 v B976, kruh 59; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
 • úterý 10:00 - 11:40 v B917/B976, kruh 60; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu.

Datum Náplň cvičení Zadání Odevzdání Test
21.2. Astronomické souřadnicové soustavy.
28.2. Transformace mezi astronomickými souř.s. Denní pohyb hvězd (úvod).
7.3. Denní pohyb hvězd. Ú1: Denní pohyb kosmických těles. Ú1
14.3. Procvičování denního pohybu. Časomíra - rotační časy.
21.3. Časomíra - dokončení. Ú1 T1
28.3. Ú2: Určení astronomické orientace z měření na Slunce. Ú2
4.4. Ú3: Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek. Ú3 T2
11.4. cvičení se nekoná - exkurze ING3
18.4. ICRS a ITRS, transformace mezi nimi. Ú3
25.4. Ú4: Průběh geoidu z altimetrických měření. Ú4 T3
2.5. cvičení se nekoná - výukové pondělí
9.5. Opravné testy. Ú4
16.5. cvičení se nekoná - výuka v terénu 155VGM (obor G) Ú2

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována měření, samostatnému zpracování úloh, konzultacím, opravám testů, popř. bude jejich náplň uvedena průběžně. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou včas odevzdané a uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy.

Obsah zápočtových testů:

 • T1: Astronomické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi. Denní pohyb kosmických těles.

Příklady na procvičování denního pohybu.

Výsledky výpočetních příkladů z procvičování denního pohybu.

 • T2: Časy. Měření na Slunce.
 • T3: ICRS, ITRS a transformace mezi nimi. Tektonika zemských desek.

Zadání úloh

 1. Denní pohyb kosmických těles
 2. Určení astronomické orientace z měření na Slunce
 3. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek
 4. Průběh geoidu z altimetrických měření


Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování bude mít za následek ztrátu možnosti získat zápočet. Úlohy můžete odevzdávat buď v tištěné nebo elektronické podobě. V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG4 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).