155TG4 Teoretická geodézie 4

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155TG4)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Astronomické souřadnicové soustavy. Keplerovský a rušený pohyb družic. Nauka o čase. Precese a nutace. Jevy aberačního typu. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Prostorové souřadnicové soustavy. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE).

Doporučená literatura

Ucelený výklad (a další informace) k většině probrané látky poskytují skripta (obojí v elektronické podobě zde):

 • Kostelecký J.: Úvod do kosmické geodézie (je to 3. kapitola skript Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.)
 • Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.

Přednášky

Přednášky probíhají v úterý v místnosti C221 od 14:00 do 15:40.

Přednášející: Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D., B922, <ales.bezdek@fsv.cvut.cz>

Materiály k přednáškám (pdf): Prezentace k vytisknutí bude k dispozici ke stažení nejméně večer před přednáškou: zde

Přehled probíraných témat:

 • Úvod do kosmické geodézie
Erathosthenes; zemské zploštění
 • Souřadnicové soustavy
soustava obzorníková, rovníková Sr1/Sr2, ekliptikální; denní pohyb hvězd
 • Měření času
čas rotační, dynamický, atomový; zpomalování rotace Země
 • Dynamika pohybu umělých družic
keplerovský pohyb; poruchové síly; slunečně-synchronní dráhy; negravitační poruchové síly; kosmické počasí
 • Globální referenční systémy
rotace Země (precese, nutace, pohyb pólu); referenční soustava nebeská/terestrická
 • Techniky kosmické geodézie
VLBI, SLR/LLR, DORIS, GNSS, družicová altimetrie; realizace ICRS/ITRS/ETRS
 • Obrácená úloha družicové geodézie
geometrická/dynamická metoda; globální modely gravitačního pole; gravitační pole z inverze GPS poloh družice
 • Družicové geodetické mise
geodetické družice; gravimetrické mise CHAMP, GRACE, GOCE; časově proměnné gravitační pole a jeho aplikace

Cvičení

Termíny cvičení

 • úterý 8:00 - 9:40 v B974, kruh 59; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
 • úterý 10:00 - 11:40 v B976, kruh 60; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu.

Datum Náplň cvičení Zadání Odevzdání Test
19.2. Astronomické souřadnicové soustavy.
26.2. Ú1: Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami. Ú1
5.3. Denní pohyb hvězd.
12.3. Ú2: Denní pohyb kosmických těles. Ú2 Ú1
19.3. Časomíra.
26.3. Ú3: Určení astronomické orientace z měření na Slunce. 1.test. Ú3 Ú2 T1
2.4. Ú4: Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek. Ú4
9.4. 2.test. Oprava 1.testu. T2
16.4. ICRS a ITRS, transformace mezi nimi.
23.4. Ú5: Průběh geoidu z altimetrických měření. Ú5 Ú4
30.4. 3.test. Oprava 2.testu. T3
7.5. Opravy testů. Ú5
14.5. cvičení se nekoná - výuková středa Ú3

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována měření, samostatnému zpracování úloh, konzultacím, opravám testů, popř. bude jejich náplň uvedena průběžně. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou včas odevzdané a uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy.

Obsah zápočtových testů:

 • T1: Astronomické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi. Denní pohyb kosmických těles. (Pro numerické výpočty je nutno mít vlastní kalkulátor.)

Příklady na procvičování denního pohybu.

Výsledky výpočetních příkladů 20 - 22 z procvičování denního pohybu.

 • T2: Časy. Měření na Slunce. (Pro numerické výpočty je nutno mít vlastní kalkulátor.)
 • T3: ICRS, ITRS a transformace mezi nimi. Tektonika zemských desek.

Ke každému testu je možnost jedné opravy. V případě neúspěchu v řádném i opravném termínu kteréhokoli z testů není možno udělit zápočet.

Zadání úloh

 1. Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami
 2. Denní pohyb kosmických těles
 3. Určení astronomické orientace z měření na Slunce
 4. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek
 5. Průběh geoidu z altimetrických měření

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování může být důvodem pro neudělení zápočtu. Úlohy můžete odevzdávat buď v tištěné, nebo v elektronické podobě. V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG4 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Ú5
1 Bouček Tomáš OK OK OK OK OK
2 Boukal Richard OK
3 Brzobohatý Jindřich OK OK OK OK OK
4 Buchar Ondřej OK OK OK OK OK
5 Cehák Vojtěch OK OK OK OK OK
6 Fáber Marek OK OK OK OK OK
7 Faiferlík Jaroslav OK OK OK OK OK
8 Hulín Martin OK OK OK OK OK
9 Kettner Lukáš OK OK OK OK OK
10 Kladivová Linda OK OK OK OK OK
11 Klemsa Tomáš OK OK OK OK OK
12 Kolář Vilém OK OK OK OK OK
13 Ledecká Kristýna OK OK OK OK OK
14 Myslivec Jan OK OK OK OK OK
15 Němec David
16 Pflug Robin OK OK OK OK OK
17 Poskočil Petr
18 Ritschel Ladislav OK OK OK OK OK
19 Souček Josef OK OK OK OK OK
20 Stará Lucie OK OK OK OK OK
21 Šartner Jan OK OK OK OK OK
22 Šikola Jan OK OK OK OK OK
23 Šimáček Ondřej OK OK OK OK OK
24 Špererová Jana OK OK OK OK OK
25 Vaněk Adam OK OK OK OK OK
26 Veselý Zdeněk OK OK OK OK OK

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána


Zkouška

Jak jednou řekl nejmenovaný přednášející, zkouška je prostředkem, jak donutit studenty, aby si prošli a naučili se odpřednášenou látku.

Na zkoušce dostanete několik témat z okruhů probraných během semestru.
Při zkoušce bude dotazováno i na další látku podle seznamu témat.
Seznam témat sdružených podle okruhů: zde.
V případě nejasnosti, upřesňujícího dotazu apod. mi napište e-mail.

Známka ze cvičení

 • Na cvičeních budete během semestru testováni ze základních témat dle obsahu jednotlivých zápočtových testů 1 - 3 dle stávajícího harmonogramu cvičení. Z těchto testů bude stanovena známka ze cvičení. Ta bude tvořit polovinu celkové výsledné známky z TG4.
 • Mít známku ze cvičení je podmínka nutná, aby bylo možno jít na zkoušku.
 • Druhou polovinou známky bude výsledek ústní zkoušky, která se bude týkat témat vyložených na přednáškách. Některá témata cvičení a přednášek se překrývají, při ústní zkoušce již nebudete testováni z numerických vypočtů, které se hodnotí v zápočtových testech.

Doporučená literatura

Základním zdrojem jsou pdf kopie prezentací k přednáškám (a Vaše poznámky k nim):

 • Prezentace jsou k dispozici jednotlivě i spojené do jednoho pdf: zde
Pokud jste si stahovali pdf během semestru, některá látka nebyla odpřednášena (např. analýza šumu u inverze GPS poloh na gravitační pole) a nemusíte se ji ke zkoušce učit. Aktuální pdf tyto slajdy neobsahují.

Ucelený výklad (a další informace) k většině probrané látky poskytují skripta (obojí v elektronické podobě zde):

 • Kostelecký J.: Úvod do kosmické geodézie (je to 3. kapitola skript Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.)
 • Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.

Termíny: čtvrtek 9/5, čtvrtek 30/5, pondělí 3/6, čtvrtek 6/6

Na zkoušku je počítáno asi 30 minut. Budete mít 10 min na písemnou přípravu tří témat (tedy velmi stručně, v bodech, na každou odpověď vychází v průměru pouze 3 min).

Těchto odpovědí a dalších témat napříč semestrem se pak bude týkat následující ústní pohovor.
Zkoušení proběhne v kabinetu B922.
Dostavte se do učebny B978 na čas, který si zvolíte:
Zkouška TG4, čtvrtek 9/5: https://doodle.com/poll/n3tusq57745rwk7x
Zkouška TG4, čtvrtek 30/5: https://doodle.com/poll/xfwgpnh9z3648pcy
Zkouška TG4, pondělí 3/6: https://doodle.com/poll/hbwb7vc69txmq8q4
Zkouška TG4, čtvrtek 6/6: https://doodle.com/poll/48n292nw7pr4ccyt

Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D., B922, <ales.bezdek@fsv.cvut.cz>