155TG3 Teoretická geodézie 3 / úloha 5

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Název úlohy

Výpočet normálních výšek

Zadání úlohy

Jsou dány zeměpisná šířka a délka B, L bodů nivelačního pořadu ČSNS, hodnoty tíhového zrychlení g a nivelovaná převýšení h_{niv} na těchto bodech. Je známa normální výška H_Q počátečního bodu nivelačního úseku ve výškovém systému Bpv. Vypočítejte normální výšky H_Q všech bodů nivelovaného úseku.

Poznámky k výpočtu:

  1. Pro výpočet normálního tíhového zrychlení \gamma použijte Helmertův vzorec.
  2. Kromě výsledných hodnot normálních výšek uveďte též vypočtené hodnoty korekcí (normální ortometrické korekce i korekce z tíhových anomálií).

Numerické zadání

Numerické zadání naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG3/vysky/zadani v souboru tg3_2018_u5_xx.m, kde xx je číslo zadání.

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG3.