155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 2

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Název úlohy

První a druhá geodetická úloha na elipsoidu

Zadání úlohy

Příklad 1

Je dána geodetická křivka na Besselově elipsoidu geodetickými souřadnicemi \varphi_A, \lambda_A bodu A a azimutem v tomto bodu \alpha_A . Vypočítejte pomocí vzorců sférické trigonometrie souřadnice \varphi_B, \lambda_B a azimut \alpha_B v bodě B, který leží na této geodetické křivce v zadané vzdálenosti s_{AB} od bodu A. Výpočet proveďte na náhradní referenční kouli; poloměr této referenční koule volte roven střednímu poloměru křivosti Besselova elipsoidu v bodě A. Výsledek porovnejte s výsledkem příkladu 2.

Příklad 2

Je dána geodetická křivka na Besselově elipsoidu geodetickými souřadnicemi \varphi_A, \lambda_A bodu A a azimutem v tomto bodu \alpha_A . Vypočítejte souřadnice \varphi_B, \lambda_B a azimut \alpha_B v bodě B, který leží na této geodetické křivce ve vzdálenosti s_{AB} od bodu A. Geodetickou úlohu řešte na Besselově elipsoidu; zadané numerické hodnoty jsou shodné se zadáním příkladu 1.

Příklad 3

Je dána geodetická křivka na Besselově elipsoidu geodetickými souřadnicemi \varphi_A, \lambda_A bodu A a geodetickými souřadnicemi \varphi_B, \lambda_B bodu B (souřadnice jsou shodné se zadanými, resp. vypočtenými souřadnicemi bodů A, B z příkladu 2). Vypočítejte vzdálenost s_{AB} bodů A, B a azimuty \alpha_A a \alpha_B této geodetické křivky v bodech A, B. Geodetickou úlohu řešte na Besselově elipsoidu.


Všechny výpočty provádějte s přesností na 0.001´´.

Numerické zadání

Numerické zadání s bodem A, azimutem \alpha_A a vzdáleností s_{AB} naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/elipsoid/zadani v souboru tg1_2018_u2_xx.m, kde xx je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG1.

Dokumenty ke stažení

Poznámky k první geodetické úloze: gu1.jpg (pozorný čtenář lehko objeví drobné překlepy ve vzorci pro koeficienty k_{\varphi4} a k_{\lambda4}).

Poznámky k druhé geodetické úloze: gu2.jpg.

Parametry užívaných elipsoidů můžete nalézt zde.

Poznámky k odvození přibližných vztahů pro přírůstky v azimutu a vzdálenosti při iterativním numerickém řešení druhé geodetické úlohy: gu2pozn.jpg.

Pro testování správnosti vašich výpočtů můžete využít modelové náhodně vygenerované zadání s přehledem výsledků: tg1ul2_test.pdf.