155TG1 Teoretická geodézie 1

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR.

Doporučená literatura
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
Vykutil J.: Vyšší geodézie. Kartografie 1982.

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek v místnosti C208 od 16:00 do 18:40.

Přednášející: Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: http://pecny.pecny.cz/kost/TG1-2018-CVUT/.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • čtvrtek 8:00 - 9:40 v B978, kruh 17, cvičící Jan Holešovský, B919a
 • čtvrtek 10:00 - 11:40 v B978, kruh 16, cvičící Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Datum (čt) Program Zadání Odevzdání Test
4.10. zadání 1.úlohy Ú1
11.10. 1.úloha / 2.část
18.10. zadání 2.úlohy Ú2
25.10. 2.úloha / 2.část Ú1 T1
1.11. samostatné zpracování
8.11. test Ú2 T2
15.11. zadání 3.úlohy Ú3
22.11. samostatné zpracování
29.11. zadání 4.úlohy Ú4 Ú3 T3
6.12. 4.úloha / 2.část
13.12. test T4
20.12. samostatné zpracování Ú4
3.1. konzultační den, volno

Do pátku 21.12. musí mít každý z vás odevzdánu a uznánu (OK) minimálně jednu z úloh. V opačném případě nebudu moci z důvodu neplnění termínů odevzdávání úloh udělit zápočet.

Opravy zbylých úloh a případné opravy 4.testu bude možno řešit nejpozději do konce prvního týdne zkouškového období, tj. do pátku 11.1. Po tomto termínu již nebudou zápočty z TG1 udělovány.

Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Helmertova prostorová transformace

Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

 • titulní strana (ke stažení zde);
 • numerické zadání;
 • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
 • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
 • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
 • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich opakované nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: TG1/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Bárta Aleš OK OK OK OK
2 Belecká Sabina OK OK OK OK
3 Běloch Lukáš OK OK OK OK
4 Brachtl Ondřej OK
5 Brňovják Vojtěch OK OK OK OK
6 Hoffmann Marek OK OK OK OK
7 Hošek Lukáš OK OK OK OK
8 Houska Petr ko
9 Hrubý Jan OK OK OK OK
10 Kačerovský Jonáš OK OK OK OK
11 Kličková Sabina OK OK OK OK
12 Králová Tereza OK OK OK OK
13 Křížek Vojtěch OK OK OK OK
14 Křížová Monika OK OK OK OK
15 Kučera Petr OK OK OK OK
16 Kučera Jan OK OK OK OK
17 Kuzmanov Pane OK OK OK OK
18 Masák Václav OK OK OK OK
19 Mrkvička Jiří OK OK OK OK
20 Mužík František OK OK OK OK
21 Novák Michal OK OK OK OK
22 Pudil Josef OK OK OK OK
23 Svoboda Karel
24 Šimek Jakub OK OK OK OK
25 Vajner Martin OK OK OK OK
26 Vurbsová Barbora OK OK OK OK
27 Wintrová Šárka ko
28 Zimmerhaklová Kateřina OK OK OK OK

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána