155TG1 Teoretická geodézie 1

Z GeoWikiCZ
(Přesměrováno z 155TG1)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR.

Doporučená literatura
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek v místnosti C208 od 16:00 do 18:30.

Přednášející:

Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • středa 16:00 - 17:40 v B976, kruh 16, cvičící Jan Holešovský, B919a
 • středa 14:00 - 15:40 v B976, kruh 17, cvičící Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Datum (stř) Program Zadání Odevzdání Test
5.10. cvičení se nekoná, volno
12.10. zadání 1.úlohy Ú1
19.10. doplnění k 1.úloze
26.10. zadání 2.úlohy Ú2
2.11. doplnění ke 2.úloze Ú1 T1
9.11. samostatné zpracování
16.11. zadání 3.úlohy Ú3 T2
23.11. samostatné zpracování Ú2
30.11. den otevřených dveří, volno
7.12. zadání 4.úlohy Ú4
14.12. doplnění ke 4.úloze Ú3 T3
21.12. samostatné zpracování
4.1. zápočty Ú4 T4

Opravy úloh a případné opravy 4.testu bude možno řešit nejpozději do pátku 20.1. do 12:00 (tj. do poledne). Po tomto termínu již nebudou zápočty z TG1 udělovány.

Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Helmertova prostorová transformace


Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

 • titulní strana (ke stažení zde);
 • numerické zadání;
 • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
 • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
 • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
 • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: TG1/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Bouček Tomáš OK OK OK OK
2 Boukal Richard OK OK OK OK
3 Brzobohatý Jindřich OK OK OK OK
4 Cehák Vojtěch OK OK OK OK
5 Frommeltová Eva OK OK OK OK
6 Galádová Diana
7 Haragová Barbora OK OK OK
8 Hnilicová Lucie OK OK OK OK
9 Hudeček Martin OK OK OK OK
10 Igonin Anton OK OK OK OK
11 Kladivová Linda OK OK OK OK
12 Kolář Vilém OK OK OK OK
13 Kulhavý Adam OK OK OK OK
14 Kýhos Martin OK OK OK OK
15 Langhamer Milan ko OK
16 Münzberger Josef OK OK OK OK
17 Myslivec Jan OK OK OK OK
18 Náhlinger David OK OK OK OK
19 Nebesařová Lucie OK OK OK OK
20 Němec David OK OK OK OK
21 Novotný Jakub OK OK OK OK
22 Papežová Eliška OK OK OK OK
23 Pártlová Lucie OK OK OK OK
24 Plotnikova Oleksandra OK OK OK OK
25 Přibyl Tomáš OK OK OK OK
26 Ritschel Ladislav OK OK OK OK
27 Souček Josef OK OK OK OK
28 Stará Lucie OK OK OK OK
29 Šartner Jan OK OK OK OK
30 Šikola Jan OK OK OK OK
31 Šmolík Ondřej OK OK OK OK
32 Špererová Jana OK OK OK OK
33 Tomášková Jana
34 Vaněk Adam OK OK OK OK
35 Vaňková Zuzana OK OK OK OK
36 Veselý Zdeněk OK OK OK OK
37 Záleská Klára ko ko ko

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána