155PDM Projekt digitální mapy - zadání 2017

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní stránka předmětu

Přehled zadání – fyzickogeografické mapy

 • vyberte území většího rozsahu (např. části kontinentů nebo celé kontinenty)
 • Bartalošová - J Afrika
 • Blažek - Stř. Asie
 • Hanák - Skandinávie
 • Plavcová - S Amerika
 • Přibylová - Austrálie
 • Slívová - J Amerika


Mapa bude obsahovat:

 • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
 • Břehovou čáru
 • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, řeky rozlišené na kategorie dle typu (např. občasný tok) a síly linie, jezera na sladká, slaná, mokřad
 • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
 • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Státní hranice – i na moři pokud jsou
 • Komunikace – silnice, železnice, které budou podle potřeby vhodně generalizované, objeví se v legendě
 • Zeměpisnou síť a její popis
 • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
 • Popis významných vodních ploch a toků
 • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
 • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
 • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.


Mapa může dále obsahovat:

 • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
 • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
 • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení