155KAR3 Kartografie 3

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Internet, jeho historie, protokoly, webové servery, webové stránky, webové aplikace, webové služby. Tématické mapy a jejich metody. Formáty dat v digitální kartografii (XML, GML, SVG, KML, dlaždicová data). Zdroje dat, open data, metadata. Proces tvorby map - datové modely, software, sazba. Kartografická generalizace a její metody. Mapové servery a API mapových portálů (Google maps). Webové atlasy, hodnocení webových map. Trendy v současné kartografii.

Harmonogram přednášek

Přednáší Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ing. Růžena Zimová, Ph.D., Ing. Jan Pacina, Ph.D.

úterý 14:00 B870

Program cvičení

Přednáší Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ph.D., Ing. Růžena Zimová, Ph.D., Ing. Jan Pacina, Ph.D.

úterý 16:00 B870

Zadání jednotlivých úloh jsou na http://moodle-vyuka.cvut.cz.

datum náplň cvičení
3.10. zadání 1. úlohy
10.10. konzultace
17.10. zadání 2. úlohy
24.10. konzultace
31.10. konzultace
7.11. zadání 3. úlohy
14.11. konzultace
21.11. konzultace
28.11. zadání 4. úlohy
5.12. konzultace
12.12. konzultace
19.12. prezentace semestrální práce, zápočty
2.1. děkanské volno


Každá úloha bude obsahovat :

  • zadání
  • matematickou formulaci
  • výpočty včetně potřebných mezivýpočtů
  • zdrojové kódy skriptů
  • obrazové přílohy
  • přehledný souhrn výsledků v tabulkách
  • zhodnocení výsledků a závěr

Úlohy nesprávně numericky vyřešené či nedbale vyhotovené nebudou přijaty. Pro udělení zápočtu je nezbytně nutné odevzdání všech úloh a prezentace semestrální práce.