155GIT1 / 7. cvičení / Příklady

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
  • Vytvořte a otestujte funkci pro výpočet funkce hyperbolický sinus (sinh x). Pro tuto funkci platí rozvoj v nekonečnou řadu, který má tvar


sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + ... = \sum\limits_{n=1}^\infin \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}

Rozvoj je definován pro všechna |x| < +\infin. Výpočet proveďte pro předem zadanou přesnost. Pro kontrolu můžete využít definiční vztah funkce sinh x, který je


sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},

viz Hyperbolické funkce