155GIT1 / 6. cvičení

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Uživatelské funkce

Náplň cvičení

 1. uživatelské funkce
 2. chybová hlášení, nápověda k funkci

Ukázky

Uživatelské funkce

Syntax

function [vystup1,vystup2,...,vystupn] = nazev(vstup1,vstup2,...,vstupn)

end  % end neni povinne

Každá funkce musí být uložena ve vlastním souboru s příponou .m. Název souboru musí odpovídat názvu funkce! Klíčové slovo function musí být na prvním řádku souboru.

 function [min_x, max_x, mean_x] = stat(x)

  min_x = min(min(x));
  max_x = max(max(x));
  mean_x = mean(x(:));  % stejny vysledek jako mean_x = mean(mean(x))

 end

Příklad volání

 data = rand(5)
 [mi, ma, mn] = stat(data);
 fprintf('min = %.3f\nmax = %.3f\nmean = %.3f\n', mi, ma, mn)

Chybová hlášení, nápověda

 function [min_x, max_x, mean_x] = stat(x)
 % vypocet minimalni, maximalni a prumerne hodnoty matice

   if any(any( imag(x)>0 ))
     error('stat: Vstupni matice obsahuje imaginarni cisla.')
   end
   min_x = min(min(x));
   max_x = max(max(x));
   mean_x = mean(x(:));

 end

Vyvolání nápovědy k uživatelské funkci:

 help stat

Volání funkce (chybná vstupní data):

 data1 = [data, 5+2i * ones(5,1)]
 [mi, ma, mn] = stat(data1)

Příkaz return

 • je-li v běhu funkce vykonán příkaz return, je okamžitě činnost funkce ukončena (bez vykonání evtl.dalších příkazů) a na pozici jejího volání jsou vráceny aktuálně vypočtené hodnoty výstupních parametrů funkce

Úlohy