155GIT1 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Algoritmizace, podmínky a cykly

Náplň cvičení

 1. zobrazení zpráv, zadaní vstup
 2. podmínky (if, else, elseif, end, all, any)
 3. větvení (switch)
 4. podmínky (for, while)
 5. příkazy break, continue
 6. složené podmínky

Ukázky

Interaktivní vstup

 disp('Program vyzaduje vstup');
 a = input('Zadejte cislo a: ')

Vyhodnocování relačních výrazů, all, any

 • pravdivá relace je vyhodnocena jako 1
 • nepravdivá relace je vyhodnocena jako 0
 • funkce all() (uvažujme např. vícero výsledků relačních výrazů současně)
 all([1 1 1])
 all([0 0 1])
 all([0 0 0])
 • funkce any() (uvažujme např. vícero výsledků relačních výrazů současně)
 any([1 1 1])
 any([0 0 1])
 any([0 0 0])

Větvení (if)

% skalarni podminka
 a = randi(10)
 b = randi(10)

 if a < b
   disp('a je mensi nez b');
 else
   disp('a je vetsi nebo rovno b');
 end

% vektorova podminka
 a = [1 2];
 b = [0 3];

 if a < b % vyhodnoti se jako: if all(a < b)
   disp('a je po prvcich vzdy mensi nez b');
 else
   disp('a je po prvcich alespon jednou vetsi nez b');
 end

% test na (ne)nulove prvky promenne (promenna obvykle obsahuje vysledky relacnich vyrazu, tj. 0 ci 1)
 if b   % totez jako: if all(b)
   disp('b neobsahuje zadne nulove cleny');
 elseif a % totez jako: if all(a)
   disp('b obsahuje nulovy clen, a neobsahuje zadne nulove cleny');
 else
   disp('a i b obsahuji nulovy clen');
 end
  
 if any(b)
   disp('b obsahuje alespon jeden nenulovy clen');
 end

Větvení (switch)

 cislo = randi(10)

 switch cislo
  case 1
   disp('cislo je 1')
  case {2,3}
   disp('cislo je 2 nebo 3')
  case {4,6,7}
   disp('cislo je 4, 6 nebo 7')
  otherwise
   disp('cislo je 5 nebo vetsi nez 7')
 end

Cyklus for

% tvorba vektoru
 n = 4
 for i = 1:n
   a(i) = i^2
 end

% tvorba matice
 m = 4 % pocet radku
 n = 3 % pocet sloupcu
 for i = 1:m
   for j = 1:n
     A(i,j) = i+j
   end
 end

% priklad - v matici vyhledat sude radky (jedna z moznych variant zapisu)
 A = rand(5,4)
 for i=1:size(A,1)
   if rem(i,2) == 0     % rem(a,b) ... zbytek po deleni cisla a cislem b
     A(i,:) = -1 * A(i,:)
   end
 end

Cyklus while

 a = 1;
 b = 5;
 while a < b
   a
   a = a + 1;
 end

Příkazy break, continue

 for i = 1:5
   if i == 2
     continue;
   end
   if i == 4
     break;
   end
   fprintf('i = %d\n', i);
 end

Složené podmínky

logické AND - všechny podmínky musí platit současně

% iterativni proces skonci jiz pri splneni jedne z pozadovanych presnosti
 dx = 10;  % presnost v souradnici x - apriorni hodnota
 dy = 10;  % presnost v souradnici y - apriorni hodnota
 i = 0;   % citac iteraci
 while dx > 0.1 & dy > 0.1  % pozadovana presnost pro obe souradnice - 0.1
   i = i+1
   dx = dx/2
   dy = dy/5
 end

% totez
 dx = 10;  % presnost v souradnici x - apriorni hodnota
 dy = 10;  % presnost v souradnici y - apriorni hodnota
 i = 0;   % citac iteraci
 while all([dx > 0.1, dy > 0.1])  % totez: while [dx > 0.1, dy > 0.1]
   i = i+1
   dx = dx/2
   dy = dy/5
 end

logické OR - musí platit alespoň jedna podmínka

% iterativni proces skonci az po splneni vsech pozadovanych presnosti
 dx = 10;  % presnost v souradnici x - apriorni hodnota
 dy = 10;  % presnost v souradnici y - apriorni hodnota
 i = 0;   % citac iteraci
 while dx > 0.1 | dy > 0.1  % pozadovana presnost pro obe souradnice - 0.1
   i = i+1
   dx = dx/2
   dy = dy/5
 end

% totez
 dx = 10;  % presnost v souradnici x - apriorni hodnota
 dy = 10;  % presnost v souradnici y - apriorni hodnota
 i = 0;   % citac iteraci
 while any([dx > 0.1, dy > 0.1])
   i = i+1
   dx = dx/2
   dy = dy/5
 end

Úlohy