155GIT1 / 3. cvičení / Příklady

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Na stanovisku 4001 byly zaměřeny vodorovné úhly a vodorovné vzdálenosti na podrobné body. Vodorovné úhly byly měřeny od směru na bod 4002. Vypočtěte souřadnice podrobných bodů v rovině. Souřadnice bodů 4001 a 4002 jsou:

bod X [m] Y [m]
4001 1000.00 500.00
4002 1552.84 593.23

Měřené hodnoty ze stanoviska 4001 na podrobné body jsou uloženy v textovém souboru mereni.txt. Hodnoty na řádku udávají postupně číslo podrobného bodu, vodorovný úhel (v gonech) a vodorovnou délku (v metrech).

Ze zjištěných souřadnic podrobných bodů kontrolně vypočtěte směrníky ze stanoviska 4001 na všechny podrobné body (musí být shodné jako směrníky použité pro výpočet souřadnic).

Výsledky uložte do textového souboru rajon.txt. Hodnoty na řádku budou udávat postupně číslo bodu, souřadnici X a souřadnici Y (čísla bodů uveďte jako celá čísla, souřadnice na centimetry).