155GIT1 / 1. cvičení / Příklady

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
  • Zapište výraz 
a + \frac{3b^2}{-a^3} + 2c - 1
a vypočtěte jeho hodnotu pro a = -2, b = 2, c = 1,5 (řešení je: 1.5).
  • Zapište výraz 
\frac{a + 3b^2}{-a^3 + 2c} - 1
a vypočtěte jeho hodnotu pro a = -2, b = 2, c = 1,5 (řešení je: -0.0909).
  • Zapište výraz 
\frac{(a + 3)b^2}{-a^3 + 2c} - 1
a vypočtěte jeho hodnotu pro a = -2, b = 2, c = 1,5 (řešení je: -0.6364).
  • Zapište výraz 
\frac{(a + 3b)^2}{(-a^3 + 2)c} - 1
a vypočtěte jeho hodnotu pro a = -2, b = 2, c = 1,5 (řešení je: 0.0667).
  • Vypočtěte obsah a obvod kruhu o poloměru r = 3m.
  • Vypočtěte objem koule o poloměru r = 5m.
  • Vypočtěte prostorovou vzdálenost mezi dvěma zvolenými body (každý bod je definován souřadnicemi X,Y,Z).
  • Vypočtěte vodorovnou vzdálenost mezi dvěma zvolenými body (každý bod je definován souřadnicemi X,Y,Z).
  • Vypočtěte obsah rovinného trojúhelníka, znáte-li všechny strany trojúhelníka (využijte např. Heronův vzorec).
  • Vypočtěte obsah rovinného trojúhelníka, znáte-li souřadnice (X,Y) všech vrcholů trojúhelníka.