154MEGE Metrologie v geodézii

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách Katedry speciální geodézie.

Anotace

Metrologické předpisy, terminologie. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Nejistoty měření. Metrologie v systému řízení jakosti. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

Doporučená literatura
  1. Zákon č.505/1990 Sb., o metrologii ve znění platných předpisů.
  2. Šindelář, V.-Tůma, Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.
  3. ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. ČNI, Praha 1996.