154GD4 Geodézie 4 - cvičení

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 154GD4cv)
Přejít na: navigace, hledání

Letní semestr 2013

Vedoucí cvičení: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa

Harmonogram

číslo Datum Úloha místo konání termín odevzdání materiály
1 18.2. Volné stanovisko - měření před fakultou 5. cvičení zadání, přehledka, souřadnice
2 25.2. Volné stanovisko - zpracování učebna výklad
3 4.3. Helmertova transformace 2D - příprava pro měření učebna zadání.pdf, dkm-fsv.dgn, dkm-fsv.stx
4 11.3. Helmertova transformace 2D - měření před fakultou 8. cvičení
5 18.3. Helmertova transformace 2D - zpracování učebna výklad, test-hlavni.txt, test-mistni.txt
6 25.3. test 1 (volné stanovisko) učebna
7 1.4. Transformace 3D - měření okolí fakulty 10. cvičení zadání
8 8.4. Transformace 3D - zpracování učebna jtsk_zobr.zip, výklad
9 15.4. Přesnost souřadnic bodu - výklad, zpracování učebna 11. cvičení zadání, výklad, ellipse.m, scalebar.m, run_ellipse.m, polární metoda s podkladem
10 22.4. test 2 (transformace) učebna
11 6.5. test 3 (přesnost souřadnic bodu) učebna
12 13.5. zápočty učebna
Seznamy studentů
Podmínky pro udělení zápočtu
 • 100% účast na cvičeních (omluvou je pouze nemoc doložená lékařem)
 • úlohy odevzdané v termínu se všemi náležitostmi
 • úspěšně složené testy (celkem 3)
 • splnění všech požadavků do 23. 5. 2014
Příprava na cvičení
 • tisk zadání úlohy a dalších podkladů
 • seznámení se zadáním
 • při měření v okolí fakulty je doporučeno mít dobré oblečení do mrazivého počasí
Odevzdávání úloh, měření
 • za pozdní odevzdání úlohy se snižuje hodnocení - jeden týden o dva stupně
 • úloha se vrací na přepracování nebo doplnění pouze jednou
 • hodnocení úloh bude provedeno z hlediska úplnosti, kvality výsledků a grafické úpravy
 • v případě nekvalitního nebo nevyhovujícího měření se provede měření znovu v náhradním termínu
Obsah úlohy
 • Popisová tabulka (pdf, odt, doc)
 • Technická zpráva z měření (co, kde, kdy, kdo, čím, jak, závěr s výsledky a hodnocením výsledků)
 • přílohy (obecný postup výpočtu, zápisníky měření, výpočetní skripty, mezivýsledky)
Testy
 • Testování se provádí během semestru
 • Každý test má jeden opravný termín
 • Témata testů
  • Volné stanovisko: výpočet souřadnic a výšky volného stanoviska vyrovnáním MNČ
  • Helmertova transformace: výpočet transformačního klíče 2D transformace vyrovnáním MNČ
  • Přesnost souřadnic bodu: výpočet parametrů přesnosti souřadnic bodu určeného některou základní geodetickou úlohou