154GD2 Geodézie 2 - cvičení

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 154GD2cv)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Letní semestr 2013/2014

Vedoucí cvičení: Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.

Harmonogram

číslo pondělí středa úloha místo odevzdání materiály k vytištění ostatní materiály
1 17.2. 19.2. Technická nivelace - výklad učebna vetknutý nivelační pořad, určení nevodorovnosti, nivelační zápisník
2 24.2. 26.2. U1: Technická nivelace - měření před fakultou nivelační zápisník, přehledka
3 3.3. 5.3. U2: Měření vodorovných směrů přístrojem Zeiss Theo 010A(B), Test 1 (nivelace) střecha fakulty U1 univerzální zápisník,

zadání

4 10.3. 12.3. U3: Vytyčování před fakultou U2 zadání,

přehledka sour_vyt_1.txt, sour_vyt_2.txt, sour_vyt_3.txt, sitFSv-vytycovani.txt

5 17.3. 19.3. U4: Účelová mapa - měření polygonu okolí fakulty U3 zadání,

přehledka, příprava na měření

6 24.3. 26.3. Účelová mapa - podrobné měření okolí fakulty náčrt 1,

náčrt 2

7 31.3. 2.4. Účelová mapa - zpracování v programu Groma, Test 2 (výpočet vytyčovacích prvků) učebna zadání, sour-sitFSv.txt,

vzor polohopisu

8 7.4. 9.4. Účelová mapa - pokračování zpracování v programu Groma učebna
9 14.4. 16.4. Účelová mapa - tvorba mapy v programu Kokeš, Test 3 (Polygonový pořad) učebna
10 28.4. 23.4. U5 Měření v souřadnicích před fakultou U4 zadání, přehledka, souřadnice Leica-TPS400-User_V2.0_Ceska.pdf,

Leica-Flex-Line-TS06-V2.0_cesky.pdf

11 5.5. 30.4. U6 Programové vybavení TS - referenční přímka před fakultou U5 zadání, návod, situace, přehledka, souřadnice, uživatelská příručka
12 12.5. 7.5. Opravné testy, zápočty učebna U6
Příprava na cvičení
 • vytištění materiálů ve sloupci "materiály k vytištění"
 • seznámení se s uvedenými materiály
 • materiály mít k dispozici na cvičení
 • splnění požadavků v odstavci "Příprava na další cvičení" v zadání na předchozí cvičení
 • webové stránky budou aktualizovány vždy do čtvrtka 18:00 s platností na nadcházející týden
Testy
 1. Výpočet nivelačního zápisníku pro technickou nivelaci
 2. Výpočet vytyčovacích prvků
 3. Výpočet polygonového pořadu (uzavřený polygonový pořad připojený do S-JTSK, výpočet na kalkulačce)
Prezenční seznamy studentů
Podmínky pro udělení zápočtu
 • aktivní účast na všech cvičeních (v případě nemoci musí být cvičení omluveno a nahrazeno)
 • provedení všech požadovaných měření v požadované kvalitě
 • vypracování a odevzdání úloh v požadované kvalitě a v požadovaných termínech
 • úspěšné složení 3 kontrolních testů (každý test má jeden opravný termín)
Odevzdávání úloh
 • náležitosti úloh
 • popisová tabulka ODT, PDF, DOC
 • úloha se vrací k doplnění nebo přepracování pouze jednou
 • za opožděné odevzdání se snižuje hodnocení: 1 týden ~ 2 stupně