153GIS2 2008 - 9. cvičení

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní stránka předmětu


Spatial Analyst, interpolace

Data


Úkoly

  1. Najděte v okolí Starého města pod Sněžníkem místa pod 600 m n.m., kde je hladina ozónu nad hodnotou 20. Zjistěte výměru tohoto území. Pro interpolaci použijte metodu IDW s parametrem 2 a spočítanou z nejbližších 12 bodů.
  2. Jaká je délka silnic procházející tímto územím?

Správné výsledky

  1. zhruba 621,5; 619,2 ha (kdo další?)
  2. 8,3 km

Doplňující materiály

ZČU Plzeň

MZLU Brno