153GIS2 2008 - 10. cvičení

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní stránka předmětu


Map algebra, hydrologické modelování

Data


Úkoly

  1. Kolik procent území má větší vzdálenost k ústí (tj. odtoku ze zájmového území) než 6 km?
  2. Kterému vodnímu toku náleží nejrozsáhlejší povodí? Jaká je rozloha tohoto povodí s větší nadmořskou výškou než 600m.n.m.?

Správné výsledky

  1. 31,5%
  2. Jáchymovský potok; 1668,1 ha

Doplňující materiály

MZLU Brno