153GIS2 / 3. cvičení

Z GeoWikiCZ
< 153GIS2 (přesměrováno z 153GIS2 - 3. cvičení)
Přejít na: navigace, hledání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Raster interpolation

Zadání

Data

Odkazy

Úkoly

(pro rastry používejte pixel 10 m, pokud není uvedeno jinak)

  1. Jakou teplotu má bod o souřadnicích 564 300, 1 057 100 při použití rastru vypočteného metodou IDW (parametry: POWER 2, pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
  2. Jaká je průměrná teplota v nadmořské výšce 600 až 700 m při použití rastru vypočteného metodou Kriging (parametry: ordinary, spherical, pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
  3. Jaká je průměrná teplota v nadmořské výšce 600 až 700 m při použití rastru vypočteného metodou Spline (parametry: pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
  4. Jaká je plocha území, kde je teplota nižší jak 5 °C, je orientována na sever (azimut 340° až 20°) a je vzdálena do 500 metrů od nejbližší silnice (využijte interpolační metodu Natural Neighbor)?
  5. Vyzkoušejte si funkci Topo to Raster na datech Ohňové země. Vypočítejte DEM s využitím vrstev kót, vodních toků, vrstevnic, vodních ploch a pevniny. Dále vypočítejte DEM pouze s využitím vrstev kót, vrstevnic a pevniny. Velikost buňky pro oba DEM vypočítejte a zaokrouhlete na celé metry pro měřítko 1 : 5 000 000 a 300 DPI. Minimální Z hodnotu nastavte na 0. Vypočítejte plochu území, pro kterou je absolutní hodnota rozdílu výšek DEM větší jak 50 metrů .

Výsledky

  1. 5,51 °C
  2. 4,84 °C
  3. 4,72 °C
  4. 117 ha (Seemann), 144 ha (Cajthaml)
  5. 2362 km^2 (Seemann), 2152 km^2 (Cajthaml)