152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 4

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Název úlohy

Tvorba terestrického referenčního rámce

Zadání úlohy

Pro zadané souřadnice a rychlosti stanic „set of station coordinates“ (SSC) z individuálních řešení, které vznikly na základě vyrovnání jednotlivých kosmických metod, vypočítejte souřadnice stanic realizující nový referenční rámec ITRF2000. Zároveň vypočítejte koeficienty Helmertovy transformace z ITRF2000 do souboru souřadnic určeného na základě příslušné kosmické metody. Dané souřadnice stanic v obecné epoše vztáhněte nejprve pomocí rychlostí stanic do společné epochy t_0 = 2000 a poté opravte o excentricity aparatur daných kosmických metod. Tyto excentricity se nacházejí v souboru ties_2000.

Literatura

Informace o obecném modelu užívaném pro tvorbu terestrického referenčního rámce naleznete v doporučených skriptech, tj. např:

  1. Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.: str. 200-203
  2. Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2008.: str 21-24

Pasáže v uvedených skriptech jsou shodné. Bližší rozbor provedení výpočtu je předmětem výkladu na cvičení.

Numerické zadání

Numerické zadání obsahuje kontrolní počty observačních bodů jednotlivých kosmických technik a počet kolokačních stanic. Čísla jsou platná pro takový výběr kolokačních stanic, kdy na kolokační stanici bylo měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS (tedy situace, kdy je na kolokační stanici observováno pouze metodou GPS, byť na více observačních bodech této stanice, není ve výběru zohledněna).

  • n_{GPS\_VLBI} je počet observačních bodů VLBI na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň VLBI.
  • n_{GPS\_SLR} je počet observačních bodů SLR na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň SLR.
  • n_{GPS\_DORIS} je počet observačních bodů DORIS na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň DORIS.
  • n_{GPS} je počet observačních bodů GPS na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS.
  • n_k je celkový počet kolokačních stanic, kde je měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS.
číslo zadání n_{GPS\_VLBI} n_{GPS\_SLR} n_{GPS\_DORIS} n_{GPS} n_k soubor GPS soubor VLBI soubor SLR soubor DORIS
1 3 9 20 30 28 igs00184p7_01.ssc ivs00081Er1_01.ssc ilrsb00184L7_07.ssc ign00184wd_04.ssc
2 4 8 18 29 27 igs00191p7_01.ssc ivs00087Hr1_01.ssc ilrsb00191L7_07.ssc ign00191wd_04.ssc
3 5 11 17 30 28 igs00198p7_01.ssc ivs00088Er1_01.ssc ilrsb00198L7_07.ssc ign00198wd_04.ssc
4 3 9 18 29 27 igs00205p7_01.ssc ivs00095Er1_01.ssc ilrsb00205L7_07.ssc ign00205wd_04.ssc
5 4 10 16 28 26 igs00212p7_01.ssc ivs00102Er1_01.ssc ilrsb00212L7_07.ssc ign00212wd_04.ssc
6 4 11 17 32 30 igs00219p7_01.ssc ivs00109Ar1_01.ssc ilrsb00219L7_07.ssc ign00219wd_04.ssc
7 4 10 16 28 27 igs00233p7_01.ssc ivs00115Hr1_01.ssc ilrsb00233L7_07.ssc ign00233wd_04.ssc
8 4 7 15 23 22 igs00240p7_01.ssc ivs00116Er1_01.ssc ilrsb00240L7_07.ssc ign00240wd_04.ssc
9 5 11 18 31 30 igs00254p7_01.ssc ivs00129Hr1_01.ssc ilrsb00254L7_07.ssc ign00254wd_04.ssc
10 5 13 15 29 28 igs00261p7_01.ssc ivs00130Er1_01.ssc ilrsb00261L7_07.ssc ign00261wd_04.ssc
11 3 12 14 29 28 igs00268p7_01.ssc ivs00131Ar1_01.ssc ilrsb00268L7_07.ssc ign00268wd_04.ssc
12 4 11 10 24 23 igs00275p7_01.ssc ivs00136Ar1_01.ssc ilrsb00275L7_07.ssc ign00275wd_04.ssc
13 3 10 13 25 24 igs00282p7_01.ssc ivs00137Er1_01.ssc ilrsb00282L7_07.ssc ign00282wd_04.ssc
14 5 11 13 24 23 igs00289p7_01.ssc ivs00144Er1_01.ssc ilrsb00289L7_07.ssc ign00289wd_04.ssc
15 5 10 9 22 21 igs00303p7_01.ssc ivs00158Er1_01.ssc ilrsb00303L7_07.ssc ign00303wd_04.ssc
16 4 9 13 25 24 igs00324p7_01.ssc ivs00171Hr1_01.ssc ilrsb00324L7_07.ssc ign00324wd_04.ssc
17 5 9 12 25 24 igs00331p7_01.ssc ivs00172Er1_01.ssc ilrsb00331L7_07.ssc ign00331wd_04.ssc
18 4 11 11 25 24 igs00345p7_01.ssc ivs00179Ar1_01.ssc ilrsb00345L7_07.ssc ign00345wd_04.ssc
19 3 12 12 25 24 igs00352p7_01.ssc ivs00179Er1_01.ssc ilrsb00352L7_07.ssc ign00352wd_04.ssc
20 5 10 10 23 22 igs00359p7_01.ssc ivs00187Er1_01.ssc ilrsb00359L7_07.ssc ign00359wd_04.ssc
21 12 9 11 28 27 igs00366p7_01.ssc ivs00188Ar1_01.ssc ilrsb00366L7_07.ssc ign00366wd_04.ssc
22 4 9 10 23 22 igs01007p7_01.ssc ivs00192Ar1_01.ssc ilrsb01007L7_07.ssc ign01007wd_04.ssc
23 5 8 10 22 21 igs01014p7_01.ssc ivs00194Ar1_01.ssc ilrsb01014L7_07.ssc ign01014wd_04.ssc
24 5 7 11 21 20 igs01021p7_01.ssc ivs00200Er1_01.ssc ilrsb01021L7_07.ssc ign01021wd_04.ssc
25 4 10 10 21 21 igs01028p7_01.ssc ivs00206Hr1_01.ssc ilrsb01028L7_07.ssc ign01028wd_04.ssc
26 6 6 11 20 19 igs01035p7_01.ssc ivs00214Er1_01.ssc ilrsb01035L7_07.ssc ign01035wd_04.ssc
27 3 9 11 23 22 igs01042p7_01.ssc ivs00220Ar1_01.ssc ilrsb01042L7_07.ssc ign01042wd_04.ssc
28 4 9 12 24 23 igs01049p7_01.ssc ivs00221Er1_01.ssc ilrsb01049L7_07.ssc ign01049wd_04.ssc
29 4 8 12 24 23 igs01056p7_01.ssc ivs00227Hr1_01.ssc ilrsb01056L7_07.ssc ign01056wd_04.ssc

Na základě daného identifikátoru stanice (tzv. DOMES) můžete jednotlivé observační stanice z vašich SSC-souborů identifikovat v souboru iers_sta_list.txt.

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.


152VYG2 Vyšší geodézie 2