152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 3

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Název úlohy

Transformace souřadnic z ETRF2000 do S-JTSK

Zadání úlohy

Ze zpracování GNSS observací byly na daném bodě určeny elipsoidické souřadnice bodu v Evropském terestrickém referenčním rámci ETRF2000. Zadané souřadnice přetransformujte do systému S-JTSK/05, který by se měl v budoucnu stát závazným souřadnicovým systémem na území České republiky. Neboť je z rozhodnutí ČUZK dosud stále závazným polohovým souřadným systémem S-JTSK (a nikoli S-JTSK/05), pokračujte v transformaci obdržených polohových souřadnic v S-JTSK/05 do S-JTSK při použití zvoleného typu kvadratické interpolace tabelovaných korekcí dY, dX. Pro ověření výsledků provedené transformace aplikujte taktéž její inverzní postup, tj. přetransformujte souřadnice získané v systému S-JTSK do ETRF2000. Obdržené hodnoty srovnejte s hodnotami výchozími.

Jako numerický výstup dokumentující průběh provedené transformace jsou požadovány dílčí mezivýsledky jednotlivých kroků transformace (přičemž standartní Křovákovo zobrazení lze považovat za jeden ucelený krok). Veškeré souřadnice uvádějte s přesností odpovídající milimetrům.

Odlehlosti kvazigeoidu CR2005 v rastru 1' x 1,5' naleznete v textovém souboru CR-2005_v1005.dat.

Tabulka korekcí dY, dX pro transformaci mezi systémy S-JTSK/05 a S-JTSK v rastru 2 x 2km je k dispozici v textovém souboru table_yx_3_v1202.dat.

Dokumenty ke stažení

Metodiku transformace mezi ETRF2000 a S-JTSK včetně potřebných numerických hodnot transformačních parametrů jednotlivých výpočetních kroků obsahuje soubor Metodika....pdf.

Bližší informace o zavedení systému S-JTSK/05 naleznou zájemci v technické zprávě TZ-1153-2010.pdf.

Upozornění k transformaci mezi systémy S-JTSK/05 a S-JTSK:

Oba výše uvedené dostupné dokumenty, stejně jako oficiální dokument, který je doposud k dispozici na stránkách ČÚZK (viz http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-NR_ETRS89), obsahují chybu ve znaménku korekcí dY,dX v transformačních rovnicích mezi systémy S-JTSK/05 a S-JTSK. Konečná podoba vztahu mezi souřadnicemi obou systémů je následující:

  •  Y_{JTSK} = Y_{JTSK/05} - 5 000 000 - dY
  •  X_{JTSK} = X_{JTSK/05} - 5 000 000 - dX

Při převodu z S-JTSK/05 do S-JTSK se tedy vyinterpolované korekce dY,dX odečítají (a nikoli přičítají, jak uvádí veškeré dostupné dokumenty). A naopak, při převodu z S-JTSK do S-JTSK/05 se korekce dY,dX přičítají.

Numerické zadání

číslo zadání B_{ETRF2000} [° ´ ´´] L_{ETRF2000} [° ´ ´´] Hel_{ETRF2000} [m]
1 50 3 2.6021 15 30 49.4999 253.739
2 49 49 52.7004 15 35 20.5001 375.172
3 50 2 43.8024 15 24 44.8016 246.845
4 49 58 13.4009 15 24 15.3029 261.494
5 49 51 6.2023 15 22 48.6002 397.048
6 49 42 59.9032 15 25 41.3015 540.757
7 50 1 58.5009 15 13 42.2028 241.814
8 49 58 20.5029 15 19 32.7026 284.450
9 49 53 26.6030 15 18 30.1005 337.007
10 49 40 40.9009 15 15 58.8035 517.324
11 50 2 32.5030 15 5 27.2005 286.856
12 49 56 47.0010 15 4 15.6046 383.737
13 49 51 21.2017 15 8 54.2016 549.898
14 49 44 14.2023 15 12 34.9040 539.527
15 50 7 16.2014 16 24 34.6999 484.292
16 49 52 40.9019 16 20 49.2029 453.954
17 50 5 31.0014 16 12 25.6032 374.498
18 50 2 44.9013 16 17 53.3014 441.328
19 49 51 42.6004 16 17 52.7046 383.464
20 50 2 52.8032 16 2 40.2009 330.138
21 49 45 13.9031 16 9 20.5016 705.101
22 49 49 3.2020 15 57 15.0032 491.803
23 49 48 5.6003 15 48 2.1000 645.437
24 49 42 13.6008 15 50 1.4036 651.660
25 49 58 15.3012 17 1 24.4005 397.871
26 49 55 14.3009 17 4 57.6036 590.312
27 49 51 48.1005 17 5 37.1010 320.912
28 50 10 54.0016 16 56 25.8031 605.775
29 50 6 35.1017 16 57 3.9000 645.332

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.


152VYG2 Vyšší geodézie 2