152VTVG Výuka v terénu VG - úloha2

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Termín cvičení

2 - 4.6.2008

Termín zpracování cvičení

5 - 6.6.2008

Název úlohy

Velmi přesná nivelace

Zadání úlohy

Náplní cvičení je zaměření určitého počtu nivelačních oddílů v lokalitě kostela sv. Matěje. Studenti budou rozděleni do 2 skupin o maximálním počtu deseti lidí. Každá skupina bude zpracovávat následující úkoly:

  1. Zaměření nivelačních oddílů digitálním nivelačním přístrojem technologií VPN (velmi přesnou nivelací). Při následném zpracování skupina vytvoří záznam měření pomocí výpočetního programu a zhodnotí měření z hlediska přesnosti.
  2. Zaměření nivelačních oddílů klasickým nivelačním přístrojem technologií VPN. Při následném zpracování skupina provede adjustaci zápisníků, zhodnotí měření z hlediska přesnosti a vypočítá výšky zaměřených bodů.

Každá skupina odevzdá jednu technickou zprávu týkající se měření oběma typy nivelačních přístrojů.

Poznámka: V rámci této úlohy budou studenti seznámeni s historickými nivelačními značkami umístěnými na kostele sv. Matěje.