152KGD Kosmická geodézie - úloha3

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Průběh geoidu z altimetrických měření

Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice v území vymezeném souřadnicemi \lambda, \phi. Data naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/KGD/altimetrie. Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu, různou pro každý přelet. Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Opravené výšky považujte v dané oblasti za podklad pro zobrazení průběhu geoidu, které bude grafickou přílohou odevzdané úlohy.

Jmenné zadání:

Jméno Čísla zadání
Bartůněk ...097
Boháč ...033
Dífková ...104
Dvořáková ...037
Fencl ...070
Gubaniová ...105
Kloučková ...106
Konfršt ...041
Kuba ...028
Lavička P. ...038
Lavička Z. ...100
Michal ...066
Motyčka ...059
Novotná ...040
Opat ...064
Ouřada ...099
Paštéková ...103
Pešková ...101
Poesová ...107
Prokopová ...069
Raeva ...049
Sadecký ...025
Šafránek ...055
Toušek ...039
Vaverka ...102
Vochová ...030
Voříšek ...050
Vosyka ...045