151YMB Programovací systém Matlab 2

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Obsahem předmětu jsou: složené datové typy a práce s nimi (struktury, buňky). Kreslení prostorových grafů - 3D vizualizace. Psaní výpočetních skriptů, funkcí a GUI aplikací (Handle Graphics). Cílem předmětu je poskytnout pokročilé znalosti a praktické dovednosti v programovém prostředí Matlab jako nástroje pro numerické výpočty, zpracování a vizualizaci dat v geodézii.

Doporučená literatura
 1. Duane Hanselman, Bruce Littlefield: Mastering Matlab 6. Prentice Hall, New Jersey, 2001.
 2. Cleve Moler: Numerical Computing with Matlab (www.mathworks.com/moler)

Cvičení

Vyučující
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
 • Kreslení prostorových čar, kreslení ploch pomocí pravidelného regulárního gridu
 • Kreslení ploch nepravidelným regulárním gridem, vizualizace neregulárních dat, regularizace, vrstevnice
tach.txt
 • Složené datové typy: struktury, buňky
Úvod do Matlabu - shrnutí 4 (PDF)
 • Handle Graphics: objekty, vlastnosti objektů figure, axes, line a text
 • GUI aplikace: definice tlačítek ('uicontrol') a menu ('uimenu'), nastavení vlastností 'Units' a 'Position', psaní 'CallBack' funkcí, uchovávání uživatelských dat ('UserData'), vyhledávání objektů podle uživatelských názvů ('Tag')

Semestrální práce

Zadání:

Implementujte zvolený algoritmus jako GUI aplikaci v programu Matlab. Svou volbu konzultujte s vyučujícím. Aplikace nechť je vašim originálním dílem vyhotoveným právě pro tento předmět. Každý soubor nechť obsahuje ve své úvodní části:
%% Semestrální práce
%% Univerzita: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Stavební
%% Předmět: 151YMB - Programovací systém Matlab 2
%% Akademický rok: 2008/2009
%% Autor: Jméno Příjmení
Každá funkce nebo skript nechť obsahuje nápovědu s popisem vstupních a výstupních hodnot a toho k čemu je funkce (skript) určena. Vyhotovte HTML dokumentaci, která bude obsahovat:
 • pro koho a co je program určen a jaký problém řeší,
 • stručný popis teoretického pozadí problému,
 • popis algoritmů použitých v programu,
 • popis toho jak program funguje s příkladem použití
Práci odevzdejte v elektronické podobě nejpozději do 27. 2. 2009. Svou práci při odevzdání osobně představte/prezentujte vyučujícímu.