151TGE1 Technická geodézie 1 - cvičení

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 151TGE1cv)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Cvičení z předmětu Technická geodézie 1

Vyučující

Vedoucí cvičení: Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Cvičící: Ing. Pavla Formanová, Ph.D.

Doporučená literatura
 1. Ratiborský J.: Geodézie 10(1). Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
 2. Ratiborský J.: Geodézie 20(2). Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2006.
 3. Formanová P. – Kubín T.: Geodézie 1, 2. (Návody na cvičení), ČVUT v Praze, 2009.
 4. Dokumentace programu Octave , GNU Octave na GeoWiki
 5. Úvod do Octave, Funkce v Octave , Vektorizace funkcí v Octave

Základní informace

Podmínky získání zápočtu
 • aktivní účast na všech cvičeních (v případě absence nutná důvodná omluva)
 • včasné odevzdání kompletních, obsahově správných a graficky upravených úloh
 • všechny úlohy hodnoceny lépe než nedostatečně, možná jedna oprava úlohy
 • všechny testy hodnoceny lépe něž nedostatečně, možné test jedenkrát opakovat, zápočtový test pak dvakrát
Nutné a doporučené vybavení
 • na každé měření je povinná bezpečnostní reflexní vesta
 • psací potřeby, kalkulačka
Ostatní informace
 • Úlohy
  • Úlohy musí být zpracovány na vysoké grafické úrovni psány technickým textem.
  • Každá úloha bude obsahovat:
   • Titulní stranu
   • Kopii zadání úlohy
   • Technickou zprávu (použité pomůcky včetně výrobních čísel přístrojů, lokalita, datum a klimatické podmínky měření, stručný popis postupu měření vlastními slovy se správnou terminologií – pojmenování použité metody, odkazy na literaturu, včetně elektronických dokumentů; bez opisování skript, kopírování cizích textů, atd., závěr s hodnocením)
   • Přílohy (výpočetní protokoly, adjustované zápisníky, výkresy atd.)
  • Úlohu je nutné odevzdat na následném cvičení pokud není stanoveno jinak.
  • Za pozdní odevzdání či nízkou grafickou úroveň se snižuje hodnocení.

Stručný obsah cvičení

 • Trigonometrické výpočty
 • Centrace a horizontace teodolitu
 • Měření vodorovných směrů
 • Měření zenitových úhlů
 • Měření délek
 • Zaměření polygonového pořadu
 • Základní souřadnicové výpočty 1
 • Základní souřadnicové výpočty 2
 • Základní souřadnicové výpočty 3
 • Souřadnicové výpočty v GNU Octave 1
 • Souřadnicové výpočty v GNU Octave 2
 • Souřadnicové výpočty v GNU Octave 3
 • Zápočtový test

Další studijní materiály

Titulní strana úloh ve formátu

Zápisníky měřených veličin

Přístroje Leica

Jazyk pro numerické výpočty GNU Octave

Typografický systém TeX (LaTeX)

Linuxová Live distribuce SLAX

Zimní semestr 2009/2010

Zápočtový test

Výsledky opravného zápočtového testu budou zveřejněny nejdříve 6.1.2010 Termín udělení zápočtu nutné domluvit emailem.

Výsledky zápočtového a jiných testů (PDF)

Program cvičení

Týden Datum Název úlohy Místo Zadání, materiály Odevzdání
39 21.9. Trigonometrické výpočty učebna Trigonometrické výpočty - zadaní (PDF) 5.10.
39 24.9. Příprava teodolitu k měření okolí školy Příprava teodolitu k měření - zadaní (PDF) 5.10.
41 5.10. Měření vodorovných směrů
a zenitových úhlů
střecha FSv, okolí školy Měření vodorovných směrů - zadaní (PDF),

Zápisník vod. směrů (PDF),
Geodetické údaje (TGZ)

19.10.
42 12.10. Měření vodorovných směrů
a zenitových úhlů
střecha FSv, okolí školy Univerzální zápisník (PDF) 19.10.
43 19.10. Měření délek okolí školy Měření délek - zadání (PDF)

Univerzální zápisník (PDF)

26.10.
44 26.10. Zaměření polygonového pořadu okolí školy Polygonový pořad - zadání (PDF)

Univerzální zápisník (PDF)

2.11.
45 2.11. Souřadnicové výpočty v GNU Octave 1 učebna Úvod do jazyka pro numerické výpočty GNU Octave (PDF)

Funkce v Octave (PDF)
Vektorizace funkcí v Octave (PDF)

46 9.11. Základní souřadnicové výpočty 1 učebna Souřadnicové výpočty 1 - zadání (PDF) 23.11.
48 23.11. Základní souřadnicové výpočty 2 učebna Souřadnicové výpočty 2 - zadání (PDF) 30.11.
49 30.11. Základní souřadnicové výpočty 3 učebna Souřadnicové výpočty 3 - zadání (PDF) 7.12.
50 7.12. Souřadnicové výpočty v GNU Octave 2 počítačová učebna Souřadnicové výpočty v GNU Octave 2 - zadání (PDF) 14.12.
51 14.12. Zápočtový test učebna Příklady k procvičení (PDF)
1 4.1. Opravné testy učebna