151GD4 Geodézie 4 - cvičení

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Letní semestr 2011/12

Harmonogram

Opravné testy:

 • 1. a 2. opravný test: 2. 5. 2012 od 12:00 v B977
 • 2. a 3. opravný test: 9. 5. 2012 od 9:00 v C208
Datum Úloha místo konání datum odevzdání materiály
14.2. Volné stanovisko - výklad, příprava výpočtu B978, C012 13.3. (prodloužení termínu) zadání.pdf, měření.txt, souřadnice.txtvýklad
21.2. Volné stanovisko - měření před fakultou přehledka.png, sitFSv-1.yx.txt, sitFSv-1.h.txt
28.2. Volné stanovisko - zpracování C012 Projekt GNU Gama, volne-demo.gkf, volne-demo-roci.gkf, ellipse.m, run_ellipse.m
6.3. Transformace 2D - měření před fakultou 3.4. (prodloužení termínu) zadání.pdf, dkm-fsv.dgn, dkm-fsv.stx, dkm-vyrez1.pdf, dkm-vyrez2.pdf
13.3. Transformace 2D - výklad, zpracování, B978, C012 výklad, sour-510.txt
20.3. Transformace 2D - zpracování, test 1 (volné stanovisko) (přesunut z 13.3.) C012
27.3. Transformace 3D - měření RTK C012, okolí fakulty
3.4. Transformace 3D - zpracování C012 17.4. mer17.zip, mer18.zip, jtsk_zobr.zip - 2. oprava!, zadání, výklad
10.4. Přesnost polohy bodu - výklad, zpracování B978, C012 24.4. výklad
17.4. Přesnost polohy bodu - zpracování, test 2 (transformace) B978, C012
24.4. Přesnost polohy bodu - zpracování, test 3 (přesnost polohy bodu) C012
10.5. zápočty B978

30.3.2012 změna harmonogramu

17.4.2012 změna harmonogramu

Seznamy studentů
Podmínky pro udělení zápočtu
 • 100% účast na cvičeních (omluvou je pouze nemoc doložená lékařem) a aktivní přístup k činnostem na cvičeních
 • úspěšně odevzdané úlohy s hodnocením A až E
 • všechny testy (celkem 3) s klasifikací A až E
 • splnění všech požadavků na udělení zápočtu do 18. 5. 2012
Příprava na cvičení
 • na cvičeních se budou provádět výpočty v programu Matlab a Groma. Předpokládáme znalost těchto softwarů.
 • při měření v okolí fakulty předpokládáme dobré oblečení do mrazivého počasí
Odevzdávání úloh, měření
 • za pozdní odevzdání úlohy se snižuje hodnocení - jeden týden o dva stupně
 • úloha se vrací na přepracování nebo doplnění pouze jednou
 • hodnocení úloh bude provedeno z hlediska úplnosti, kvality výsledků, grafické úpravy
 • v případě nekvalitního nebo nevyhovujícího měření se provede měření znovu v náhradním termínu
Obsah úlohy
 • Popisová tabulka (pdf, odt, doc)
 • Technická zpráva z měření (co, kde, kdy, kdo, čím, jak, závěr s výsledky a hodnocením výsledků)
 • přílohy (obecný postup výpočtu, zápisníky měření, výpočetní skripty, mezivýsledky)
Testy
 • Testování se provádí během semestru
 • Každý test má jeden opravný termín