154GD2 Geodézie 2

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 151GD2 Geodézie 2)
Přejít na: navigace, hledání

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách Katedry speciální geodézie.

Anotace

Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Úpravy měřených veličin pro určení polohy bodu. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Základní programové zabezpečení výpočtů v geodézii.

Doporučená literatura
  1. Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
  2. Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Jaromír procházka, CSc.

Aktuální program přednášek

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.