Čísla zadání úlohy 3 z TT10

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

3. úloha

KARTOGRAMY ZADÁNÍ

 1. procent zemědělské půdy na celkové ploše
 2. procent nezemědělské půdy celkové ploše
 3. procent orné půdy na celkové ploše
 4. procent ovocných sadů a zahrad na celkové ploše
 5. procent trvalých travních porostů na celkové ploše
 6. procent lesních pozemků na celkové ploše
 7. procent vodních ploch na celkové ploše
 8. procent zastavěných ploch na celkové ploše
 9. procent ostatních na celkové ploše
 10. procent orné půdy na ploše zemědělských půd
 11. procent ovocných sadů a zahrad na ploše zemědělských půd
 12. procent trvalých travních porostů na ploše zemědělských půd
 13. procent lesních pozemků na ploše nezemědělských půd
 14. procent ostatních na ploše nezemědělských půd
 15. procent mužů na celkovém počtu obyvatel
 16. procent žen na celkovém počtu obyvatel
 17. počet registrovaných osobních vozidel na 1000 obyvatel
 18. počet registrovaných nákladních vozidel na 1000 obyvatel
 19. počet registrovaných autobusů na 1000 obyvatel
 20. počet registrovaných motocyklů na 1000 obyvatel

KARTODIAGRAMY ZADÁNÍ (Strukturní podle plochy)

 1. zemědělská půda + nezemědělská půda
 2. zemědělská půda + lesní pozemky
 3. zemědělská půda + lesní pozemky + ostatní
 4. nezemědělská půda + orná půda
 5. nezemědělská půda + travní porosty
 6. nezemědělská půda + orná půda + travní porosty
 7. orná půda + lesní pozemky
 8. orná půda + travní porosty + lesní pozemky
 9. orná půda + travní porosty + ostatní
 10. orná půda + lesní pozemky + ostatní
 11. ovocné sady a zahrady + travní porosty
 12. ovocné sady a zahrady + travní porosty + vodní plochy
 13. ovocné sady a zahrady + travní porosty + zastavěná plocha
 14. ovocné sady a zahrady + travní porosty + ostatní
 15. ovocné sady a zahrady + vodní plochy + zastavěná plocha
 16. travní porosty + lesní pozemky + ostatní
 17. travní porosty + vodní plochy + zastavěná plocha
 18. travní porosty + vodní plochy + ostatní
 19. vodní plochy + zastavěná plocha
 20. vodní plochy + zastavěná plocha + ostatní